Koulutuskalenteri

Kauppa- ja hallintotieteelliset yliopisto-opinnot

Koulutuksen tavoite

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestää Vaasan yliopiston vaatimusten mukaiset väyläopinnot kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon. Väyläopinnot tarkoittavat, että opiskelija voi kesäyliopistossa avoimen yliopiston opintoja opiskelemalla suorittaa riittävän määrän Vaasan yliopiston vaatimusten mukaisia opintoja voidakseen hakea tutkinnon suorittamisoikeutta yliopistoon ilman valintakoetta.

 Tätä menettelyä kutsutaan erillishauksi. Erillishaussa opiskelijalla on oltava riittävä määrä opintopisteitä hakemastaan pääaineesta sekä muut yliopiston vaatimat opinnot.

Opinto-oikeutta haetaan erillisvalinnan hakuoppaan ohjeiden mukaan. Oppaan löytää Vaasan avoimen yliopiston internetsivuilta tai voi tilata toimistosta p. 029 449 8190 tai sähköpostista avoinyo@uva.fi .

 

Jos tavoitteena on yliopistotutkinto Vaasan yliopistossa, kannattaa jo heti opintojen alkuvaiheessa miettiä omaa opintosuunnitelmaa. Tässä apua saat Vaasan avoimesta yliopistosta. Opinto-ohjausta hoitaa Vaasan avoimen yliopiston projektipäällikkö Reetta Kungsbacka, johon saa yhteyden osoitteesta reetta.kungsbacka@uwasa.fi . Häneltä saa henkilökohtaista opinto-ohjausta myös Kokkolassa sovittuina aikoina.

Koulutuksen toteutus

luentoja, verkko-opetusta, kirjatenttejä

Koulutusala

Liiketalous, Liiketalous

Paikkakunta

Kokkola

Lisätiedot

Ilmoittautumiset ja tiedustelut

teija.myllymaki@chydenius.fi
040 7518 029

sanna.heinoja@chydenius.fi
045 632 7766

www.kpkesayliopisto.fiOrganisaatio Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Koulutus alkaa 5.9.2013
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.