Koulutuskalenteri

Työelämässä toimiminen

Koulutuksen tavoite

Yleiset työelämätaidot ja työelämän osaamisvaatimukset, työnhaku, työelämän pelisäännöt, työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet.

Koulutuksen sisältö

Opiskelija osaa määritellä omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin. Hän oppii tuomaan osaamistaan esiin CV:ssä ja työhakemuksessa, ja tuntee käytetyimmät rekrytoinnin kanavat. Opiskelija hallitsee työelämän pelisäännöt ja tuntee työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet.

Koulutuksen toteutus

Arviointiasteikko hyväksytty / hylätty.

Opintojakson kaikkien tehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettu.


Yhteystiedot

averko@centria.fi

Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 6.9.2020
Koulutus päättyy 31.12.2020
Hakuaika päättyy 30.11.2020
Hinta 10,00 €
Laajuus 1
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.