Koulutuskalenteri

Työyhteisössä toimiminen ja työyhteisön lähijohtaminen_PäteväPomoS2020

Koulutuksen tavoite

Opintojakson suoritettuaan osallistuja:
- osaa toimia ja ohjata työyhteisöä strategian mukaisesti
- osaa toimia yhteistyökykyisesti monialaisessa tiimissä, työyhteisössä
- tuntee keskeisen työlainsäädännön
- osaa hyödyntää valmentavaa johtamista ja kokeilukehittämistä työssään
- kykenee päätöksentekoon erilaisissa toimintaympäristöissä
- osaa edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
- ymmärtää taloudellisten resurssien ja tavoitteiden merkityksen
- ymmärtää asiakkaan ja sidosryhmien merkityksen lähijohtamisessa
- osaa arvioida, seurata ja kehittää toimintaa

Koulutuksen kohderyhmä

Julkisten ja yksityisten organisaatioiden esimiehet ja johto, HR-henkilöstö, työhyvinvointivastaavat, kehittämisasiantuntijat

Koulutuksen sisältö

Työyhteisössä toimiminen ja työyhteisön lähijohtaminen -opintojakson sisältö:

Esimiestyötä ohjaava lainsäädäntö
Vision ja strategian merkitys työyhteisön toimintaa ohjaavana tekijänä (Harjoitus)
Valmentava johtaminen ja työyhteistaidot (Harjoitus)
Vastuiden, roolien ja pelisääntöjen merkitys (päätöksentekoa helpottava, eteenpäin vievä)
Kokeilukehittäminen, ajattelutavan muutos ja uudistuminen (Case-esimerkki)Talousosaaminen (Harjoitus)
Asiakasymmärrys
Työhyvinvoinnin johtaminen (Harjoitus)
Hyvät käytännöt ja vertaiskehittäminen (Harjoitus)
Arviointi seuranta ja jatkuva parantaminen

Koulutuksen aikana kehitämme ajattelutaitoja ja rakennamme yhdessä tarinaa hyvästä esimiestyöstä. Ihmisen ajattelu koostuu tietoisesta päättelystä ja intuitiosta. Nykyisessä epävarmassa ympäristössä intuition merkitys korostuu. Kurssin aikana hyödynnämme intuition voimaa tekemällä nopeita kokeiluja ja toiminnallisia harjoituksia. Kokeilukehittäminen, visualisointi ja toisin tekemisen mallit antavat pohjaa ajattelutavan muutokselle ja uudistumiselle. Perustehtävän selkiinnyttäminen, pelisäännöt ja tiimisopimukset auttavat päätöksenteossa, tavoitteiden saavuttamisessa, kannustavat kokeiluihin ja tukevat työhyvinvointia. Yhteisen päämäärän saavuttamiseen tarvitaan sektorirajat ylittävää yhteistyötä, asiakasymmärrystä, kokemuksista oppimista ja vertaiskehittämistä. Toiminnallisten tavoitteiden ohella tarvitaan talouteen ja vaikuttavuuteen liittyvien resurssien arviointia ja seurantaa.

Koulutukset päivämäärät

Opintojakson kesto 20.8.-17.9.2020

Lähipäivät:
20.8.2020
27.8.2020
3.9.2020
17.9.2020

Lähiopetus toteutetaan klo 8.00-16.00


Yhteystiedot

Ilmoittautuminen 4.8.2020 mennessä alla olevan Hae koulutukseen -linkin kautta. Opintojaksolle voidaan ottaa max 20 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Ilman opiskelupaikkaa jäävät ovat automaattisesti varasijalla koulutuksen alkuun asti. Opiskelijavalinnan tulos ilmoitetaan sähköpostitse ilmoittautumisen päättymistä seuraavana päivänä.

Lisätietoja:
Centria-ammattikorkeakoulu: palveluvastaava Nina Lång, nina.lang@centria.fi.
Huom! Lomailemme heinäkuussa. Tiedusteluihin vastataan 4.8. jälkeen

Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 20.8.2020
Koulutus päättyy 17.9.2020
Hakuaika päättyy 6.8.2020
Hinta Maksuton
Laajuus 5 op
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.