Koulutuskalenteri

Ketterä johtajuus – agile leadership

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa opit ketterän ja Lean johtajuuden keskeiset periaatteet. Ketterä johtajuus -koulutuksen jälkeen osaat soveltaa ketterää ja Lean johtajuutta omassa työssäsi.

Ketterän ohjelmistotuotannon (Agile software development) ja Lean-tuotannon (Lean Manufacturing) kestomenestys on johtanut siihen, että niiden toimintatapoja on alettu soveltaa myös muilla toimialoilla ja yleisjohtamisessa. Ja ihan syystä, sillä saavutetut tulokset eivät voi olla seurausta pelkästään ideoiden markkinoinnista ja tuotteistuksesta vetävien tuotemerkkien alle. Toisaalta häikäisevistä menestystarinoista huolimatta siirtyminen ketterään toimintaan on myös usein epäonnistunut. Ero onnistuneiden ja epäonnistuneiden toteutusten välillä on johtajuudessa ja yrityskulttuurissa.

Kohderyhmä
Kurssi sopii päättävässä asemassa oleville henkilöille, jotka haluavat johtaa ketterien periaatteiden mukaisesti.

Sisältö
Ly­hyt yleis­kat­saus ket­te­rään joh­ta­juu­teen

 • Asiakaskeskeisyys
 • Systeemiajattelu
 • Organisaatiokulttuuri
 • Matala organisaatio
 • Taylorismi on aikansa lapsi
 • Tarjonnan maailmasta kysynnän maailmaan
 • Variaatio, koordinaatiokaaos

Ket­te­rä joh­ta­juus (Agi­le lea­ders­hip)

 • Ilahduta asiakasta (delight the customer)
 • Sisäinen ja ulkoinen motivaatio
 • Itseohjautuvan tiimin kehittäminen
 • Minä ketteränä johtajana
 • Vastuullisuusprosessi (responsibility process)
 • Growth mindset, toimiva kehittymisen asenne

Ar­vo­joh­ta­mi­nen ja ket­te­rät ar­vot

 • Kokeileva toimintatavan rakentaminen
 • Luottamuksen rakentaminen, rohkeuden arvostaminen
 • Vastuun jakaminen
 • Läpinäkyvyys, avoimuus, rehellisyys
 • Onnellinen henkilöstö palvelee parhaiten 

Val­men­ta­va joh­ta­mi­nen

 • Päätöksen teko tiimien jäsenille
 • Aktiivinen kuunteleminen sitouttajana
 • Tehokkaat kysymykset tiimien jäsenten auttamiseen

Pal­ve­li­ja­joh­ta­ja

 • Palvelijajohtajuuden keskeiset elementit
 • Miten palvelen asiakasta ja henkilöstöä

Tii­mi­työ ket­te­räs­sä joh­ta­mi­ses­sa

 • Toimivan tiimin kehittäminen
 • Tiimiverkot isossa organisaatiossa

Kom­mu­ni­kaa­tio ja agi­le joh­ta­juus

 • Raportoinnista vuorovaikutukseen
 • Uudet kommunikaatiotavat
 • Hajautettu työnteko
 • Kansallisten erojen merkitys agilessa johtamisessa

Muu­tok­sen joh­ta­mi­nen ket­te­räs­ti

 • Miten muutan toimintaympäristöä muutoksen aikaansaamiseksi?
 • Kuinka kehitän organisaatiokulttuuria

Aika
17.-18.9.2020

Paikka
Centria tutkimus ja kehitys, Talonpojankatu 2, Kokkola

Hinta
790€ /hlö (+alv 24%)
Paikkoja jäljellä 16 kpl

Kouluttaja
Anssi Rusanen
FM, seniorikonsultti (Senior Consultant), Tieturi


Ilmoittautuminen
alla olevan linkin kautta

Lisätiedot
koulutuspäällikkö Kirsi Vuotila, p. 040 6324 341, kirsi.vuotila@centria.fi
koulutussihteeri Riikka Store, p. 044 7250 402, riikka.store@centria.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 2.9. mennessä. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% osallistumismaksusta. Peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme koko koulutuksen hinnan. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Koulutuksen toteutuminen vahvistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä


Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 17.9.2020
Koulutus päättyy 18.9.2020
Hakuaika päättyy 2.9.2020
Hinta 790 € / hlö (+ alv 24%)
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.