Koulutuskalenteri

Lean perusteet

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa osallistujat tutustuvat Lean-filosofian perusperiaatteisiin sekä kuinka Leanin avulla voidaan parantaa tuotannon ja työskentelyn tehokkuutta. Koulutus ei vaadi esitietoja Leanista. Koulutuksen jälkeen osallistuja pystyy näkemään oman toimintansa pullonkaulat sekä tekemään muutoksia siten, että toiminta tehostuu. Tämä näkyy esimerkiksi tuotantolaitoksessa suoraan läpimenoajan pienentymisenä ja sitä kautta yrityksen tuloksen parantumisena.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu kaikille Lean-ajattelutavasta kiinnostuneille. Suurimman hyödyn koulutuksesta saavat yritysten esimiehet sekä johtohenkilöt, joiden työnkuvaan kuuluu yrityksen prosessien ja/tai toimintatapojen kehittäminen.

Aika
ti 10.11.20  klo 9-12
ti 17.11.20  klo 9-12
ti 24.11.20  klo 9-12

Sisältö
- LEAN yleisesti
- Hukka, miten se syntyy?
- Arvoa lisäävän työn osuus kaikesta tehdystä työstä
- Ajattelutavan muuttaminen
- Kaikki lähtee johdosta
- Jatkuva parantaminen (AKV palaverit)
- Asiakaslisäarvon tuottaminen
- Tavaroiden ja työkalujen tärkeys (taskussa, hyllyssä, varastossa jne)
- Kotipaikat, tavaroiden merkitseminen
- Kulkuväylät, lattioiden teippaaminen
- Vastuiden jakaminen
- Työohjeet sekä niiden noudatus
- Säännöllinen revisiointi, vastuut, valtuudet, sanktiot

Lean-ajattelussa keskitytään tuottamattoman toiminnan poistamiseen, tuodaan ratkaisuja tuotannollisen toiminnan tehokkuuden kasvattamiseen sekä hukan ja vaihtelun pienentämiseen. Leanin avulla pyritään tekemään oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa ja näin ollen parantamaan prosessien virtausta. Leanin avulla voidaan paljastaa tuotannollisen toiminnan tavanomaisimmat ongelmat. Lean-ajattelu tarjoaa työkaluja näiden ongelmien poistamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Lean koulutuksessa tuodaan tiivistetysti esille Leanin perusperiaatteet sekä sen vaikutusta ja merkitystä yritykselle.

Laitteet
Verkkokoulutus toteutetaan Teams-yhteydellä, johon tarvitset tietokoneen, internet-yhteyden, kuulokkeet ja mikrofonin.

Hinta
230 € /hlö (+ alv 24%)

Kouluttaja/lisätiedot
FM Tero Niemi, tero.niemi@centria.fi 040 729 9957

Niemi toimii Centria-ammattikorkeakoulussa päätoimisena tuntiopettajana. Hän on kouluttanut yrityksissä sekä seminaareissa Leanin hyödyistä yrityksille ja hänellä yli 10v käytännön kokemus Lean-ajattelutavan jalkauttamisesta tuotantolaitoksiin.

Ilmoittautuminen 2.11. mennessä alla olevasta linkistä tai
Tiia Kauppinen puh. 044 4492 720, tiia.kauppinen@centria.fi
Paula Oja, 044 4492 721, paula.oja@centria.fi

Peruutusehdot
Ilmoittautumisen voi perua maksutta viimeistään 2.11.2020. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% osallistumismaksusta. Peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme kurssin hinnan. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Koulutuksen toteutuminen vahvistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.


Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 10.11.2020
Koulutus päättyy 24.11.2020
Hakuaika päättyy 2.11.2020
Hinta 230 € /hlö (+ alv 24%)
Laajuus 9h
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.