Koulutuskalenteri

POLKUOPINNOT_Sosiaaliala_päivätoteutus_syksy_2020

Koulutuksen sisältö

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa Centrian tutkinto-opiskelijana. Opintopolut käynnistyvät pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden. Opiskelu tapah­tuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmien mukana. Päivätoteutusten opetus järjestetään arkipäivisin. Joitakin opintoja on mahdollisuus suorittaa eOppimiskeskus Averkon verkko-opintoina. 

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen AMK:n opintoihin.

 

SOSIONOMIN OPINTOPOLKU 

Opiskelija suorittaa vähintään¿45 op

Ammattikorkeakouluopiskelijana sosiaalialalla 3 op
Minä korkeakouluopiskelijana 2 op
Työelämässä toimiminen 1 op
Viestintä 3 op
Informaatiolukutaito 2 op
Tietotekniikan perusteet 3 op
Sosiaalialan tietoperusta 5 op
Sosiaalialan etiikka 5 op
Ihmisen kasvu ja kehitys 5 op
Kasvatustyö 5 op
Sosiaalialan toiminnallisten ryhmien ohjaaminen 5 op
Sosiaaliturva ja palvelujärjestelmä 8 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 1 op
Asiakastyön harjoittelu 7 op

 

Polkuopiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakeutuminen polkuopiskelijaksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella (25.5. alkaen kuvauksen alta löytyy linkki Hae koulutukseen). Hakijan tulee lisäksi kirjoittaa motivaatiokirje, jossa hän kertoo taustastaan, opiskelutavoitteistaan sekä soveltuvuudestaan alalle. Hakija lähettää motivaatiokirjeen sähköpostin liitteenä koulutusalapäällikkö Pirjo Forss-Pennaselle (pirjo.forss-pennanen@centria.fi) 9.8.2020 mennessä. Hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun viikolla 33.

Opiskelu käynnistyy syksyllä 2020 aloittavaan tutkintoryhmään integroituna. Lukuvuosi 2020-2021 alkaa 24.8. orientointipäivillä. Myös polkuopiskelijat on velvoitettu osallistumaan orientointipäiviin. Päivien aikana tutustutaan Centriaan, opiskelutovereihin sekä opettajiin. Päivien aikana käydään läpi myös opiskeluun liittyviä tärkeitä käytännön asioita, kuten esim. Centriassa käytössä olevat tietojärjestelmät. Mikäli opiskelija on estynyt osallistumasta orientointipäiviin, hänen tulee olla itse yhteydessä opintotoimistoon (opintotoimisto(a)centria.fi), jotta hänelle voidaan lähettää ohjeet opintojen aloitukseen.

Huom! Mikäli koronaepidemiaan liittyviä rajoituksia joudutaan jatkamaan syksyllä, voidaan orientointipäivät järjestää myös etäopetuksena. Hakijan tulee seurata sähköpostiaan ja toimia annettujen ohjeiden mukaisesti.

Polkuopiskelijoita valitaan enintään 5 opiskelijaa/aloittava ryhmä.

polkuopiskelija suorittaa ensimmäisen lukuvuoden aikana kaikki samat opinnot (60 opintopistettä) kuin ryhmän varsinaiset opiskelijat. Kun opiskelija on suorittanut polkuopintoina 45 opintopistettä, hän voi hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Haku tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa.

Lisätietoja sosionomin opinnoista voit lukea Centrian sivuilta: https://web.centria.fi/hakijalle/paivatoteutukset/sosionomi-amk. Tutustu tarkemmin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin osoitteessa https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk.


Yhteystiedot

Huom! Hakemus on sitova. Mikäli hakemus on tarpeen saada peruttua kesän aikana, lähetä siitä tieto osoitteella averko(a)centria.fi.

Opintojen laskutus ja peruminen
Opintojen aloitus on peruttava viimeistään 18.8. (averko(a)centria.fi) Mikäli opintojen aloitusta ei peruta ohjeen mukaan, opintoihin hyväksytty opiskelija kirjataan Centriaan avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana. Opiskelijaksi kirjaaminen tarkoittaa myös opintomaksun laskuttamista. Opiskelija on velvollinen suorittamaan maksun, mikäli hän ei ole perunut opiskelupaikkaansa peruutusehtojen mukaisesti.

Koulutusalapäällikkö, yliopettaja Pirjo Forss-Pennanen, pirjo.forss-pennanen(a)centria.fi.
Opinto-ohjaaja Merja Seppälä, merja.seppala(a)centria.fi.
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot, hakuajat, opintojen peruutus: averko(a)centria.fi.

Huomioithan, että kesälomien aikana koulu on suljettu. Lähetäthän tiedustelusi sähköpostilla. Tiedusteluihin vastataan kesälomien jälkeen.

Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 24.8.2020
Hakuaika päättyy 1.7.2020
Hinta 200,00 €
Laajuus 45 op
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.