Koulutuskalenteri

Uskontolukutaito ja uskontodialogiosaaminen K2020

Koulutuksen tavoite

Opintojakson osaamistavoitteet:
Ymmärrät uskonnollisuuden merkityksen järjestö- ja nuorisotyön muuttuvassa kentässä sekä uskontodialogin keskeiset periaatteet.
Tunnistat työkentässäsi vaikuttavien uskonnollisten elämänkatsomusten vaikutukset yhteiskunnassa ja yksityisten ihmisten elämässä.
Osaat analysoida ja kehittää työkäytäntöjä moniuskontoisessa toimintaympäristössä.
Osaat informoida uskontojen moninaisuudesta sekä arvioida mediassa esiintyviä uskontoon liittyviä puheenvuoroja järjestö- ja nuorisotyötä kehittäessäsi.

Koulutuksen kohderyhmä

Opintojakso on osa Järjestö- ja nuorisotyön ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon teologisia opintojaksoja. Voidaksesi osallistua ylemmän amk-tutkinnon opintoihin, sinulla tulee olla suoritettuna amk-tutkinto sekä kolme vuotta alan työkokemusta.

Koulutuksen sisältö

Opintojakson sisältö:
Uskontodialogin ja uskontolukutaidon keskeiset käsitteet ja sovellusalueet.
Maailman uskonnolliset trendit ja niiden vaikutukset suomalaiseen toimintaympäristöön.
Uskontososiologiset tutkimustraditiot.
Uskonnolliset aiheet uutisvirrassa ja niiden analyysi asiantuntijatyön kehittämistä varten.

Koulutukset päivämäärät

Alkaa 11.3.2019, päättyy 31.8.2019.
Lähipäivät Kokkolassa 22.3., 5.4., 10.5.2018 klo 9-14. Lähipäiviin mahdollisuus osallistua videovälitteisesti.


Edeltävät opinnot

Amk-tutkinto sekä kolme vuotta alan työkokemusta.

Yhteystiedot

Ilmoittautuminen viimeistään 5.3. Hae koulutukseen -linkin kautta (5.2. alkaen).

Lisätietoja: TT, YTM, koulutusalapäällikkö Vesa Nuorva, Centria-ammattikorkeakoulu, puh. 044 449 2640, vesa.nuorva@centria.fi

Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 9.3.2020
Koulutus päättyy 31.5.2020
Hakuaika päättyy 5.3.2020
Hinta 50 €, opintojakso on maksuton yhteistyökorkeakoulujen opiskelijoille
Laajuus 5 op
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.