Koulutuskalenteri

Sosiaalityön maisteriopinnot

Koulutuksen tavoite

Yliopistollinen sosiaalityön koulutus tähtää sosiaalityön vaativaan asiakastyöhön, yhteiskunnalliseen kehittämis- ja muutostyöhön, tutkimukseen ja laaja-alaisiin sosiaalityön asiantuntijatehtäviin. Sosiaalityö tutkimuksena, opetuksena ja käytännön työnä edistää sosiaalisista ongelmista kärsimään joutuvien ihmisten ja ryhmien toimintakykyisyyttä. 

Maisteriopinnot johtavat yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon pääaineena sosiaalityö. Koulutus antaa pätevyyden sosiaalityöntekijän virkoihin. Lisäksi maisteriopinnot antavat kelpoisuuden tohtoriopintoihin ja tutkijan työhön.

Koulutuksen kohderyhmä

Sosiaalityön maisteriopintoihin voi hakea, jos on suoritettuna alempi tai ylempi korkeakoulututkinto (AMK-tutkinto tai yliopistotutkinto), johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot tai sosiaalityön perusopinnot (25 op) ja sosiaalityön aineopinnot (60 op) pääainevaatimusten mukaan. Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneet saavat korvaavuuksia sosiaalityön perus- ja aineopintoihin.

Sosiaalityön maisteriopintoihin voi hakea myös muulla tutkinnolla avoimen yliopiston väylähaun kautta. Sosiaalityön perus- ja aineopintojen lisäksi tulee olla suoritettuna yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja sekä yksi perusopintojen laajuinen sivuainekokonaisuus.

Koulutuksen sisältö

Maisteriopintojen sisällössä painottuvat sosiaalityön yhteiskunnallisen tehtävän ja vaativan auttamistyön syventäminen, johtamisopinnot sekä sosiaalityön teoreettinen ja tutkimuksellinen kehittäminen. Aikuisopintojen läpikulkevana ajatuksena on työelämälähtöisyys ja tukeva tutkimuksellisuus.

Sosiaalityön tutkimus ja opetus profiloituvat yliopistokeskuksessa sisällöllisesti ns. ekososiaaliseen lähestymistapaan eli ihmisten hyvinvoinnin ja elinympäristön kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Siinä on keskeistä kansalaisosallistumisen ja  asiakkaiden osallisuuden sekä sosiaalisten verkostojen vahvistaminen.  

Koulutuksen toteutus

Opetus on suunniteltu niin, että se voidaan sovittaa yhteen aikuisopiskelijoiden perhe- ja työelämän kanssa. Ns. sulautuvan opetuksen menetelmissä yhdistyy esimerkiksi lähijaksoja, etäopiskelua, verkko-opetusta ja itseopiskelua.  Maisterivaiheen opinnot kestävät 2–3 vuotta.

Tutkinto

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Koulutusala

Sosiaali- terveys- ja hyvinvointiala, Sosiaaliala

Paikkakunta

Kokkola

Lisätiedot

Suunnittelija Sanna Virolainen, puh. 040 726 3919 sanna.virolainen@chydenius.fi

Lisätietoja: http://www.chydenius.fi/opiskelu/sosiaalityon-maisterikoulutus Organisaatio Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.