Koulutuskalenteri

Kemian ja kemiantekniikan maisteriopinnot

Koulutuksen tavoite

Kemian ja kemiantekniikan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat sijoittua erilaisiin esimies-, suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimustehtäviin joko yritysten tai julkisen sektorin palvelukseen. Osa maistereita toimii myös opettajina.

Koulutuksen kohderyhmä

Maisteriopintoihin hakevilta edellytetään suoritettua kemian tai laboratorioalan ammatti-, opisto- tai ammattikorkeakoulututkintoa tai aiempaa kandidaatin tutkintoa soveltuvalta alalta. Jos olet kiinnostunut kemiasta ja kemiantekniikasta, mutta et ole alaa aiemmin opiskellut, opintopolkusi voi alkaa ammattiopistossa, ammattikorkeakoulussa tai avoimessa yliopistossa.

Koulutuksen toteutus

Maisteriopinnot ovat työn ohella tapahtuvaa aikuisopiskelua, jossa otetaan huomioon työssäkäyvän ja usein perheellisen opiskelijan tarpeet. Opiskelu nivoutuu luontevasti työelämään: tutkimusharjoittelu, projektityöt ja opinnäytetyö voidaan liittää osaksi opiskelijan oman työpaikan kehitysprojekteja. Työn ohessa opiskellen koulutus kestää 3-4 vuotta.

Tutkinto

Filosofian maisteri

Koulutusala

Matemaattis-luonnontieteet, Kemia

Paikkakunta

Kokkola

Lisätiedot

Suunnittelija Tina Asplund, puh. 0400 179 604

tina.asplund@chydenius.fi

Lisätietoja: http://www.chydenius.fi/opiskelu/kemian-maisteriopinnotOrganisaatio Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.