Koulutuskalenteri

Väylä sosiaali- ja terveysalan ylempään tutkintoon K2020

Koulutuksen tavoite

Opiskelija ymmärtää tutkimuksen ja kehittämisen merkityksen työelämässä ja osaa hyödyntää tutkittua tietoa toiminnassaan. Opiskelija osaa tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet, näyttöön perustuvan käsitteen ja sen soveltamisen sekä keskeiset sosiaali- ja terveysalalla käytettävät tutkimusmenetelmät.

Koulutuksen kohderyhmä

Opistoasteen sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja sosiaalikasvattajat, sosiaaliohjaajat ja kehitysvammaohjaajat.
Lisäksi opinnot ovat tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta kiinnostuneille.

Koulutuksen sisältö

Tutkimus  - ja kehittämistoiminnan opintokokonaisuus on rakennettu vastaamaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan vastaavia opintoja. Ne jakaantuvat erillisiin tutkimus – ja kehittämisosioihin. Molemmat osiot ovat 5 op laajuisia.  Kokonaisuus sisältää opintojaksot:
Tutkimusmenetelmät 5 op
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5 op

Opinnot on suunniteltu ensisijaisesti väyläopinnoiksi sosiaali – ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon henkilöille, joilta puuttuu ammattikorkeakoulututkinto. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden  Centrian sosiaali- ja terveysalan ylempään tutkintoon. Opinnot tulee olla suoritettuna ennen kevään yhteishaun päättymistä. Yhteishaku on 18.3. – 1.4.2020.

Koulutuksen toteutus

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot

Koulutukset päivämäärät

Hakemus opintojaksolle käsitellään kolmen arkipäivän kuluessa hakemuksesta. Hakijalle toimitetaan sähköpostitse tunnukset Optima-oppimisympäristöön. Centrian opintoneuvoja lähettää hakijalle sähköpostitse ohjeet

Kevään yhteishaku on 18.3. – 1.4.2020. Sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakouluun hakevien on suoritettava opinnot hyväksytysti ennen yhteishaun alkamista.


Edeltävät opinnot

Aikaisempi opistotason tutkinto (sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja, sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja ja kehitysvammaohjaaja)

Yhteystiedot

HUOM! 18.12.2019 jälkeen tulleet ilmoittautumiset käsitellään vasta joulutauon jälkeen (7.1.2020 alkaen).

Ilmoittautuminen alla olevan Hae koulutukseen linkin (25.11.2019 alkaen) kautta. Ilmoittautuminen on sitova. Avoimen amk:n opintomaksu (100,00 €) laskutetaan ilmoittautumisen käsittelyn jälkeen.

Yliopettaja Annukka Kukkola, annukka.kukkola@centria.fi, puh. 044 725 0570
Koulutusalapäällikkö, yliopettaja Pirjo Forss-Pennanen, pirjo.forss-pennanen@centria.fi, puh. 044 725 0591

Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 28.11.2019
Hakuaika päättyy 29.2.2020
Hinta 100,00 €
Laajuus 10 op
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.