Koulutuskalenteri

Tietotekniikan maisteriopinnot

Koulutuksen tavoite

Sensoriverkot -suuntautumisvaihtoehdossa tavoitteena on hankkia riittävät valmiudet langattomien sensoriverkkojen tutkimuksen seuraamiseen ja alaan liittyvien teknologioiden soveltamiseen eri sovellusalueille.

Koulutusteknologia -suuntautumisvaihtoehdon päätavoite on kouluttaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ammattilaisia sekä tietotekniikan opettajia ja kouluttajia. Opinnoissa perehdytään teknologian opetuskäytön kehittämiseen sekä oppimisen että opetuksen näkökulmista. Tavoitteena on luoda, käyttää ja hallita oppimista tukevia sekä opetusta kehittäviä työkaluja, tekniikoita ja prosesseja.

Koulutuksen kohderyhmä

Hakijalla on tietotekniikan tai erittäin läheisesti siihen liittyvän alan korkeakoulututkinto. Mikäli aiempi korkeakoulututkinto ei ole riittävän soveltuva, täydentäviä opintoja määrätään siten, että opiskelijalla on taustaosaaminen mukaan luettuna tietotekniikan sivuainevaatimusten mukaisesti perus- ja aineopintoja vastaava osaaminen.

Mikäli pohjakoulutuksenasi on opistoinsinöörin tutkinto, voit täydentää insinöörin tutkintosi ensin amk-insinööriksi esimerkiksi aiemmassa oppilaitoksessasi.

Jokainen hakija pohjakoulutuksesta riippumatta käsitellään henkilökohtaisesti etsien sopiva opintopolku.

Koulutuksen sisältö

Suuntautumisvaihtoehtona on sensoriverkot (SV), joka pohjautuu yliopistokeskuksen tietotekniikan yksikön tutkimukseen. Ne opiskelijat, joilla on pedagogiset opinnot suoritettuna, voivat suuntautua myös koulutusteknologiaan (KT).

Koulutuksen toteutus

Filosofian maisterin tutkinnon pääaineena tietotekniikka voi suorittaa työn ohessa opiskellen ja etäopiskellen. Koulutus kestää pohjakoulutuksesta riippuen noin 3 vuotta.

Koulutukset päivämäärät

Jatkuva haku.

Tutkinto

Filosofian maisteri

Koulutusala

Tekniikka, Tietotekniikka

Paikkakunta

Kokkola

Lisätiedot

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, suunnittelija Elina Mäkitalo

elina.makitalo@chydenius.fi, puh. 040-8329138

http://www.chydenius.fi/opiskelu/tietotekniikan-maisteriopinnotOrganisaatio Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.