Koulutuskalenteri

Palvelumuotoilu myynnin apuna

Koulutuksen sisältö

Työpajassa tutustutaan palvelumuotoilun työkaluihin ja kuinka niitä voidaan hyödyntää myynnissä sekä tehdään oma asiakasprofiili ja tarkastellaan yrityksen palvelustrategiaa tämän asiakkaan näkökulmasta.

Tule luomaan palvelumuotoilun avulla uusia kokemuksia asiakkaillesi!
-  Miten kehitetään mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeita kohtaavaa myynti- ja ostoprosessia?
-  Asiakaslähtöisyys ei ole itsestään selvää. Oletammeko vai tiedämmekö?
-  Mitä ovat tulevaisuuden kuluttajatrendit?
-  Asiakaskokemusta ja palvelua kehittämällä parannat kykyä erottautua kilpailijoista!

Työpajassa kokeillaan yhdessä palvelumuotoilun työkaluja.
-  Kuvataan asiakkaan profiili ja ostokokemus sekä tätä tukevaa palvelutoimintamallia.
-  Työpajan tuloksena saat asiakasprofiilin ja palvelutoimintamallin kuvauksen, joita voit hyödyntää oman myyntisi kehittämiseen.
-  Teorian ja käytännön kautta herätellään uusia ideoita osto- ja myyntikokemusten kehittämiseen omassa toiminnassa.

Aika
24.10.2019  klo 13-16

Koulutuspaikka
Centria-ammattikorkeakoulu, Talonpojankatu 2, Kokkola

Hinta
120 € /hlö (+ alv 24%)

Asiantuntija
Johanna Hautamäki (TaM, AmO), Centria-ammattikorkeakoulu.
Hautamäki toimii Centria-ammattikorkeakoululla projektipäällikkönä ja palvelumuotoilijana. Johanna toimii asiantuntijana opetuksessa, koulutuspalveluissa, maksullisessa palvelutoiminnassa sekä eri hankkeissa, myös kansainvälisesti. Hän on ollut alusta asti rakentamassa ja kehittämässä Centrian palvelusimulaatioympäristö SILMU-labran toimintaa. Palvelumuotoilun osallistavien ja empaattisten menetelmien, ennakoinnin ja monialaisen yhteistyön kehittäminen yhteistyössä työelämän ja opetuksen kanssa ovat hänelle erityisiä kiinnostuksen kohteita. Uusia innovaatioita syntyy rohkeasti kokeilemalla ja tuomalla yhteen erilaisia näkökulmia!


Ilmoittautuminen
Tämän linkin kautta.

Lisätietoja
Myynnin foorumi
Asta Aikkila-Vatanen
asta.aikkila-vatanen@centria.fi
p. 044 725 0346


Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 24.10.2019
Koulutus päättyy 24.10.2019
Hakuaika päättyy 16.10.2019
Hinta 120 € /hlö (+ alv 24%)
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.