Koulutuskalenteri

POLKUOPINNOT, Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus Kla 2019

Koulutuksen sisältö

Avoimen AMK:n opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet.

Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa tutkinto-opiskelijana. Opintopolut alkavat pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden. Opiskelu tapah­tuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä. Päivätoteutusten opetus järjestetään arkipäivisin. Joitakin opintoja on mahdollisuus suorittaa Oppimiskeskus Averkon verkko-opintoina.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen amk:n opintoihin.

Centrian sivuilta löydät lisää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa.

 

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPINTOPOLKU

Opiskelija suorittaa vähintään 45 op

Perusopinnot
Minä korkeakouluopiskelijana 2 op
Työelämässä toimiminen 1 op
Algebra 3 op
Funktiot 3 op
Geometria 3 op
Differentiaalilaskenta 3 op
Mekaniikka 4 op
Termofysiikka 2 op
Kemia 3 op
Sähköfysiikka 3 op
Communication Skills 3 op
Viestintä 3 op
Työturvallisuus 2 op

 Ammattiopinnot
Sähköpiirien perusteet 4 op
Sähköpiirien jatkokurssi 4 op
Elektroniikan perusteet 4
Automaatiotekniikan perusteet 4 op
Ohjaustekniikka 5 op
Ohjelmoinnin perusteet 4 op

Centrian sivuilta löydät lisää tietoa sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksesta.

 

Polkuopiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakeutuminen polkuopiskelijaksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella (27.5. alkaen kuvauksen alta löytyy linkki Hae koulutukseen). Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse 16.8. mennessä.

Opiskelu tapahtuu syksyllä 2019 aloittavaan ryhmään integroituna. Lukuvuosi 2019-2020 alkaa 26.8. orientointipäivillä.

Kun opiskelija on suorittanut polkuopintoina 45 opintopistettä, hän voi hakea avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi. Haku tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa.


Yhteystiedot

Opinto-ohjaaja Tuula Hohenthal, puh. 040 1209 878, tuula.hohenthal@centria.fi

Huomioithan, että heinäkuussa koulu on suljettu. Lähetäthän tiedustelusi sähköpostilla. Yhteyshenkilö vastaa postiisi kesälomansa jälkeen.

Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 26.8.2019
Hakuaika päättyy 11.8.2019
Hinta 200,00 €
Laajuus 45 op
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.