Koulutuskalenteri

POLKUOPINNOT, Tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus

Koulutuksen sisältö

Avoimen AMK:n opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa tutkinto-opiskelijana. Opintopolut alkavat pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden. Opiskelu tapah­tuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen amk:n opintoihin.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPINTOPOLKU

Opiskelija suorittaa vähintään 45 op

Perusopinnot
Minä korkeakouluopiskelijana 2 op
Työelämässä toimiminen 1 op
Algebra 3 op
Funktiot 3 op
Geometria 3 op
Kemia 3 op
Communication skills 3 op
Svenska för arbetslivet 3 op

Ammattiopinnot
Elektroniikka 5 op
Automaatiojärjestelmät 5 op
Ohjelmoinnin perusteet 5 op
IP-verkot 4 op
Tietoturvallisuuden kehittäminen organisaatioissa 3 op

Vapaasti valittavat opinnot
Esim.
ASP.NET -programming 5 op
Tietotekniikka 2 op
Tietotekniikan työprojekti 4 op
Brush up your English 3 op
Repetera svenska 3 op
Kielenhuolto ja kirjoittaminen 3 op

 

Centria-ammattikorkeakoulussa monimuotototeutuksena suoritettavat tieto- ja viestintätekniikan opinnot mahdollistavat työskentelyn opintojen ohella, mutta ei edellytä työpaikkaa. Kolmena päivänä viikossa järjestetään opintojaksoihin liittyviä online-videoluentoja, jotka myös arkistoidaan. Online-luennot pidetään kello 16:n jälkeen. Lisäksi kerran kuukaudessa on torstai-iltapäivästä lauantaihin kestävä lähiopetusjakso, joko Kokkolan ja/tai Ylivieskan kampuksella. Osassa opintojaksoista lähiopetusosuuden voi korvata myös itsenäisellä opiskelulla ja oppimistehtävillä.

Polkuopiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakeutuminen polkuopiskelijaksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella (27.5. alkaen kuvauksen alta löytyy linkki Hae koulutukseen). Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse 16.8. mennessä.

Opiskelu tapahtuu syksyllä 2019 aloittavaan ryhmään integroituna. Lukuvuosi 2019-2020 alkaa 26.8. orientointipäivillä.

Kun opiskelija on suorittanut polkuopintoina 45 opintopistettä, hän voi hakea avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi. Haku tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa.

 


Yhteystiedot

Lehtori Ritva Saviluoto, ritva.saviluoto@centria.fi, puh. 044 4492 513
Lehtori  Seppo Jokelanen, seppo.jokelainen@centria.fi, puh. 044 4492 571

Huomioithan, että heinäkuussa koulu on suljettu. Lähetäthän tiedustelusi sähköpostilla. Yhteyshenkilö vastaa postiisi kesälomansa jälkeen.

Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 30.8.2019
Hakuaika päättyy 11.8.2019
Hinta 200,00 €
Laajuus 45 op
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.