Koulutuskalenteri

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Koulutuksen tavoite

Lasten ja nuorten erityisohjaaja työskentelee erityisnuorisotyössä, monikulttuurisessa työssä, nuorten ja erityisryhmien työpajoissa ja toimintakeskuksissa, lastensuojelutyössä, laitoksissa ja sairaaloissa, kansalais- ja järjestötoiminnassa, päivähoidossa, seurakunnan lapsi- ja perhetyössä, kouluissa, iltapäiväkerhossa, vapaa-aikakeskuksissa, alan yrityksissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen sisältö

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto muodostuu neljästä pakollisesta osasta, kahdesta valinnaisen tutkinnon osasta sekä yhdestä vapaaehtoisesta tutkinnon osasta: Koko tutkinto muodostuu vähintään viidestä tutkinnon osasta.

Pakolliset osat ovat:

1. Erityiskasvatus ja -ohjaus
2. Moniammatillinen työ
3. Yhteisöllisyys ja osallisuus
4. Kulttuurien vuorovaikutus

Valinnaiset osat ovat:

5. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä tukeminen ja - ohjaaminen
6. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä tukeminen ja - ohjaaminen

Vapaaehtoinen tutkinnon osa:

7. Yrittäjyys

Koulutuksen toteutus

Suoritustapa:

· Teoriaopinnot monimuoto-opetuksena
· Työssä oppiminen
· Tutkintotilaisuudet

Koulutusala

Humanistinen ja kasvatusala , Humanistinen ala

Paikkakunta

Kokkola/Kälviä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen on jatkuva haku.

Opiskelukustannukset:
Opiskelijan maksuosuus koulutuksesta on 850 euroa sekä tutkintomaksu 58 euroa.

Opintotuki:
Opintotukea on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteestä.Organisaatio
Koulutus alkaa Ajankohdasta riippumaton
Hakuaika päättyy Jatkuva haku
Hinta 850
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.