Koulutuskalenteri

Työelämässä toimiminen

Koulutuksen tavoite

SoleOPS 3.6.1 / Toteutussuunnitelma

Opiskelija osaa määritellä omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin. Hän oppii tuomaan osaamistaan esiin CV:ssä ja työhakemuksessa, ja tuntee käytetyimmät rekrytoinnin kanavat. Opiskelija hallitsee työelämän pelisäännöt ja tuntee työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet.

Koulutuksen sisältö

Opintojakson sisältö:

SoleOPS 3.6.1 / Toteutussuunnitelma

Yleiset työelämätaidot ja työelämän osaamisvaatimukset, työnhaku, työelämän pelisäännöt, työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet

Koulutuksen toteutus

Arviointiasteikko hyväksytty / hylätty.

SoleOPS 3.6.1 / Toteutussuunnitelma

Opintojakson kaikkien tehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettu.


Yhteystiedot

averko@centria.fi

Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 30.1.2019
Koulutus päättyy 20.3.2019
Hakuaika päättyy 13.1.2019
Hinta 10,00 €
Laajuus 1 op
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.