Koulutuskalenteri

Vieraiden kielten fonetiikka 1 K19/1

Koulutuksen tavoite

Opiskelija

  • hallitsee IPAn merkistön opiskeltavan kielen osalta
  • osaa tehdä transkriptioita laulujen teksteistä
  • ymmärtää opiskeltavan kielen äännejärjestelmän lainalaisuuksia.
Koulutuksen kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu musiikin opiskelijoille.

Koulutuksen sisältö
  • fonetiikan tutkimuskohteet, äänteiden foneettinen kuvaus, fonetiikan peruskäsitteiden hallinta
  • ruotsin, englannin, ranskan, saksan ja italian kielten fonetiikka
Koulutuksen toteutus

Hyväksytty - hylätty


Edeltävät opinnot

Opintojakso on tarkoitettu musiikin opiskelijoille.

Yhteystiedot

averko@centria.fi 

Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 30.1.2019
Koulutus päättyy 20.3.2019
Hakuaika päättyy 13.1.2019
Hinta 20,00 €
Laajuus 2 op
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.