Koulutuskalenteri

Työyhteisössä toimiminen ja työyhteisön lähijohtaminen / Pätevä pomo 2018

Koulutuksen tavoite

Opintojakson suoritettuaan osallistuja:
- osaa toimia ja ohjata työyhteisöä strategian mukaisesti
- osaa toimia yhteistyökykyisesti monialaisessa tiimissä, työyhteisössä
- tuntee keskeisen työlainsäädännön
- osaa hyödyntää valmentavaa johtamista ja kokeilukehittämistä työssään
- kykenee päätöksentekoon erilaisissa toimintaympäristöissä
- osaa edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
- ymmärtää taloudellisten resurssien ja tavoitteiden merkityksen
- ymmärtää asiakkaan ja sidosryhmien merkityksen lähijohtamisessa
- osaa arvioida, seurata ja kehittää toimintaa

Koulutuksen kohderyhmä

Julkisten ja yksityisten organisaatioiden esimiehet ja johto, HR-henkilöstö, työhyvinvointivastaavat, kehittämisasiantuntijat

Koulutuksen sisältö

Työyhteisössä toimiminen ja työyhteisön lähijohtaminen on osa Pätevä pomo - osaamista johtamiseen, työelämän muutoksiin ja työhyvinvointiin -opintokokonaisuutta, joka toteutetaan yhteistyössä Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa.

Opintokokonaisuus on monitieteinen, työelämälähtöinen ja osaamispääomaa kartuttava. Tavoitteena on vahvistaa osaamista työelämän ja työyhteisöjen muutoksissa, johtamisen haasteissa sekä työhyvinvoinnin tukemisessa. Erilaisten organisaatioiden ja asiantuntijoiden osaamisen yhdistäminen tuottaa mielenkiintoisen ja monipuolisen koulutuskokonaisuuden.

 

Työyhteisössä toimiminen ja työyhteisön lähijohtaminen -opintojakson sisältö:

Esimiestyötä ohjaava lainsäädäntö
Vision ja strategian merkitys työyhteisön toimintaa ohjaavana tekijänä (Harjoitus)
Valmentava johtaminen ja työyhteistaidot (Harjoitus)
Vastuiden, roolien ja pelisääntöjen merkitys (päätöksentekoa helpottava, eteenpäin vievä)
Kokeilukehittäminen, ajattelutavan muutos ja uudistuminen (Case-esimerkki)Talousosaaminen (Harjoitus)
Asiakasymmärrys
Työhyvinvoinnin johtaminen (Harjoitus)
Hyvät käytännöt ja vertaiskehittäminen (Harjoitus)
Arviointi seuranta ja jatkuva parantaminen

Koulutuksen aikana kehitämme ajattelutaitoja ja rakennamme yhdessä tarinaa hyvästä esimiestyöstä. Ihmisen ajattelu koostuu tietoisesta päättelystä ja intuitiosta. Nykyisessä epävarmassa ympäristössä intuition merkitys korostuu. Kurssin aikana hyödynnämme intuition voimaa tekemällä nopeita kokeiluja ja toiminnallisia harjoituksia. Kokeilukehittäminen, visualisointi ja toisin tekemisen mallit antavat pohjaa ajattelutavan muutokselle ja uudistumiselle. Perustehtävän selkiinnyttäminen, pelisäännöt ja tiimisopimukset auttavat päätöksenteossa, tavoitteiden saavuttamisessa, kannustavat kokeiluihin ja tukevat työhyvinvointia. Yhteisen päämäärän saavuttamiseen tarvitaan sektorirajat ylittävää yhteistyötä, asiakasymmärrystä, kokemuksista oppimista ja vertaiskehittämistä. Toiminnallisten tavoitteiden ohella tarvitaan talouteen ja vaikuttavuuteen liittyvien resurssien arviointia ja seurantaa.

Koulutukset päivämäärät

15.4.-17.5.2019


Yhteistyökumppanit

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Vaasan yliopisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

Yhteystiedot

Lisätietoja:
Centria-ammattikorkeakoulu: koulutuskoordinaattori Nina Lång, nina.lang@centria.fi, puh. 044 7250 014
Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: opintoneuvoja Sanna Anttonen, sanna.anttonen@chydenius.fi, puh. 040 8054 408
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto:koulutussuunnittelija Anita Salmela, anita.salmela@kpkesayliopisto.fi, 040 6802 993

Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 15.4.2019
Koulutus päättyy 17.5.2019
Hakuaika päättyy 10.1.2019
Hinta 75,00 €
Laajuus 5 op
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.