Koulutuskalenteri

Juridiikka sosiaali- ja terveysalalla

Koulutuksen sisältö
Paikka                               
Centria-ammattikorkeakoulu, Talonpojankatu 2, auditorio, Kokkola
 
Aika
4.12.2018 klo 9-15.30

Kohderyhmä                     
Sosiaali- ja terveysalan esimiehet ja muut aiheesta kiinnostuneet. Luento on osa sosiaali- ja terveysalan kehittämisen- ja johtamisen ylemmän koulutusohjelman opintoja.
 
Tavoite                               
Tavoitteena on antaa tietoa ajantasaisesta lainsäädännöstä ja viimeaikaisista lainsäädäntömuutoksista sosiaali- ja terveysalalla sekä ammatillisten toimijoiden että johtamisen näkökulmasta.
 
Sisältö
Hyvän hallinnon periaatteita
Potilaan/asiakkaan oikeudellinen asema  
- oikeus terveyden- ja sosiaalihuollon palveluihin ja palveluiden järjestämis-/tuottamisvelvoitteet
- oikeus laadukkaaseen hoitoon ja huoltoon
- asiakas- ja potilastietojen käsittely
 
 Ammattihenkilöiden oikeudellinen asema
- oikeudet ja velvollisuudet ammattitoiminnassa
- toiminnan valvonta ja vastuu
- asema viranhaltijana/työntekijänä

Potilaan/asiakkaan oikeusturva
 
Kouluttaja                          
Mirva Lohiniva-Kerkelä, OTT, dosentti, yliopistonlehtori, varadekaani Oikeustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto
 
Ilmoittautumiset
 
Hinta                                  
110 € /hlö (+ alv 24%). Hinta sisältää koulutuksen, luentomonisteet ja todistuksen.

Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 4.12.2018
Koulutus päättyy 4.12.2018
Hakuaika päättyy 26.11.2018
Hinta 110 € /hlö (+ alv 24%)
Laajuus 6 h
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.