Koulutuskalenteri

Tietoturvallisuuden kehittäminen organisaatioissa

Koulutuksen tavoite

Opintojaksolla opitaan ymmärtämään tietoturvallisuuden merkitys sekä toteuttamaan tietoturvallisuuden kehittämisprojekti.

Koulutuksen kohderyhmä

Opintojaksolle voivat osallistua kaikki tietoturvallisuudesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet.

Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla perehdytään ensin tietoturvallisuuden teoriaan. Teoriaa hyödynnetään tietoturvallisuuden kehittämisprojektin toteuttamisessa. Kehitysprojektin toteuttaminen pohjautuu esitäytettyihin lomakkeisiin.

Koulutuksen toteutus

Tietoturvallisuus opintojakso on jaettu 8 osaan, joiden suoritusaika on 1 - 2 viikkoa. Kuhunkin jaksoon liittyy oma oppimateriaalinsa sekä harjoitustehtävä, jonka ratkaisu luovutetaan annetun aikataulun mukaisesti tutorin arvioitavaksi. Opintojakson aikana opiskelija kommunikoi tutorinsa ja opiskelijatovereidensa kanssa oppimisalustan postin ja keskusteluryhmän kautta.

 Opintojakso arvioidaan hyväksytty - hylätty -asteikolla.


Yhteystiedot

averko@centria.fi

Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 30.1.2019
Koulutus päättyy 10.4.2019
Hakuaika päättyy 13.1.2019
Hinta 30,00 €
Laajuus 3 op
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.