Koulutuskalenteri

Sähköisen kaupankäynnin järjestelmät

Koulutuksen tavoite

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee sähköisen kaupankäynnin käsitteet ja hallitsee yrityksen web-sovellusten mallinnuksen ja suunnittelun. Hän ymmärtää järjestelmien toteutukseen liittyvät kysymykset, kuten perustellut liiketoiminnalliset määrittelyt, tietoturva ja -suojasuunnitelmat, eri arkkitehtuurit sekä kuvaukset tekniikoista ja niiden käytöstä. Hän hallitsee kauppapaikan toteuttamisen prosessin ja verkkokaupan markkinoinnin.

Koulutuksen sisältö

Oppimisympäristöstä löytyy opintojakson keskeinen asiasisältö, materiaali sisältää linkkejä ja oppaita hyödyllisin lähteisiin itseopiskelun ja tehtävien tekemisen tueksi.

Opintojakso suoritetaan vaiheittain siten, että ensin perehdytään osaan oppimateriaalista, jonka jälkeen tehdään ja palautetaan osioon liittyvät tehtävät. Tehtävät ovat luonteeltaan kertaustehtäviä ja lisänä on yksi laajempi harjoitustyö.

Opintojakson aikana opiskelija hahmottaa kokonaiskuvan tietoverkkojen hyödyntämisestä liiketoiminnassa ja ymmärtää peruskäsitteitä, järjestelmiä sekä toimintaperiaatteita. Tavoitteena on myös yrityksen web-sovelluksen mallinnus, suunnittelu ja toteutukseen liittyvien kysymysten hallinta.

Koulutuksen toteutus

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5, jossa 0= hylätty, 1 = välttävä, 3 = hyvä, 5 = kiitettävä. Arviointi perustuu tehtävien tekemiseen ja keskusteluaktiivisuteen.

Harjoitustyön osuus on 50 % opintojakson kokonaisarvioinnista.

Arviointi suoritetaan, mikäli opiskelija on palauttanut kaikki osasuoritukset määritetyssä aikataulussa tutorille työskentelytapojen mukaisesti.


Edeltävät opinnot

AVE1040 Sähköinen liiketoiminta 5 op.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua, jos on suorittanut opintojakson Verkkokauppa 8 op, sillä se on sisältänyt tämän osion.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 30.1.2019
Koulutus päättyy 10.4.2019
Hakuaika päättyy 13.1.2019
Hinta 30,00 €
Laajuus 3 op
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.