Koulutuskalenteri

EkoPro

Koulutuksen tavoite

Opintojakso antaa opiskelijalle käsityksen ympäröivästä luonnosta, sen tilasta sekä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteista eri muodoin.

Koulutuksen kohderyhmä

Kaikki opinnoista kiinnostuneet

Koulutuksen sisältö

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle käsitys ympäröivästä luonnosta, sen tilasta sekä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteista eri muodoin. Opintojakso koostuu kolmesta osasta: Luonto ja luonnonvarat, Ihminen ja ympäristö sekä Ympäristö ja kuormitus.

Koulutuksen toteutus

Opintojakson laajuus on 3 opintopistettä ja se on toteutettu niin, että opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta. Opintojakson kolme osaa,  Luonto ja luonnonvarat, Ihminen ja ympäristö sekä Ympäristö ja kuormitus sisältävät tutorille palautettavia tehtäviä sekä keskustelutehtävän.

Opintojakso suoritetaan Optima oppimisalustalla Averkon opintokierrosten aikataulun mukaisesti.

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla. Opintojakson suoritus edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista hyväksytysti sekä aktiivista osallistumista keskusteluun.


Yhteystiedot

averko@centria.fi

Lisätiedot

Oppimisympäristö: OptimaOrganisaatio Centria
Koulutus alkaa 30.1.2019
Koulutus päättyy 10.4.2019
Hakuaika päättyy 13.1.2019
Hinta 30,00 €
Laajuus 3 op
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.