Koulutuskalenteri

Arvot ja etiikka S2018

Koulutuksen tavoite

Ymmärrät arvojen määrittelyn ja keskeisten arvoteorioiden sisällön.
Tunnistat arvojen ja etiikan painotukset järjestö- ja nuorisotyön kehittämistä koskevassa keskustelussa.
Osaat analysoida populaaria arvopuhetta arvoteorioiden valossa.
Osaat soveltaa kestävän kehityksen periaatteita järjestö- ja nuorisotyöalan kehittämistyössä.

Koulutuksen kohderyhmä

Opintojakso on osa Järjestö- ja nuorisotyön ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon teologisia opintojaksoja. Voidaksesi osallistua ylemmän amk-tutkinnon opintoihin, sinulla tulee olla suoritettuna amk-tutkinto sekä kolme vuotta alan työkokemusta.

Koulutuksen sisältö

Opintojakson sisältö
Keskeiset arvoteoriat ja suomalaisten arvoja koskeva tutkimus.
Etiikan traditiot ja niiden vaikutus järjestö- ja nuorisotyöhön
Luterilainen etiikka ja sen sovelluksia työelämässä.
Ympäristökysymysten, kestävän kehityksen ja globalisaation vaikutukset järjestö- ja nuorisotyöhön.

Koulutukset päivämäärät

Alkaa 11.1.2019, päättyy 31.3.2019.
Lähipäivät Kokkolassa 11.1., 8.2., 15.3.2019 klo 9-14. Lähipäiviin mahdollisuus osallistua videovälitteisesti.


Edeltävät opinnot

Amk-tutkinto sekä kolme vuotta alan työkokemusta.

Yhteystiedot

Ilmoittautuminen viimeistään 17.12. Hae koulutukseen -linkin kautta.

Lisätietoja: TT, YTM, koulutusalapäällikkö Vesa Nuorva, Centria-ammattikorkeakoulu, puh. 044 449 2640, vesa.nuorva@centria.fi

Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 7.1.2019
Koulutus päättyy 31.3.2019
Hakuaika päättyy 17.12.2018
Hinta 50 €, opintojakso on maksuton yhteistyökorkeakoulujen opiskelijoille
Laajuus 5 op
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.