Koulutuskalenteri

Fortbildningsdagar för förändringsberedskap och motivation

Koulutuksen sisältö

Jakobstad: Campus Allegro

Dagarna lämpar sig  för alla som är intresserade av ämnet.
Varje dag innehåller någon demonstration och olika tillämpningar inom (arbets)livet.

Du kan anmäla dig en eller flera dagar i enlighet med ditt intresse och din tidtabell.

Sö 11.11.  kl. 9 – 16              Milton H. Ericksons kommunikationsstrategier: hur man handskas med obenägenhet till förändring.

Lö 24.11.  kl. 9 – 16              Karisma: nyckeln till goda relationer och kundkontakter. Karisma är en brinnande energi, som vi alla kan lära oss. Man kan öva upp det som vilken som helst färdighet, och varje människa kan bli en karismatisk person.

Sö 25.11.  kl. 9 – 16              Effektiva strategier vid addiktioner: gamla tankemodeller smulas sönder och beteendet ges en ny riktning.

Lö 15.12.  kl. 9 – 16              Snabba strategier att hantera spännings- och paniktillstånd: livet öppnar sig mera, när vi blir kvitt onödiga begränsningar.

Sö 16.12.  kl. 9 – 16              Stresshantering och förändringsberedskap: våra strategier bestäms av uppgiftens målsättning i förhållande till givna resurser. Korta stunder av avslappning hjälper oss att bibehålla jämvikten.

Vårens dagar meddelas senare.

Pris
75 € / dag + moms 24 %

Plats                               
Cambus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad
 
Utbildare
 
Anmälan
Utbildningschef Kirsi Vuotila, kirsi.vuotila@centria.fi  040-6324 341

Regler för annullering
Kursen kan annulleras kostnadsfritt fram till en vecka före kursens start. Därefter kommande annulleringar debiteras med 50% av kursavgiften. Icke annullerade anmälningar debiteras med kursavgiften i sin helhet. I händelse av förhinder kan utbildningsplatsen överföras till en annan person som arbetar i samma organisation.

Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 11.11.2018
Koulutus päättyy 16.12.2018
Hakuaika päättyy 1.11.2018
Hinta 75 € /person + moms 24%
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.