Koulutuskalenteri

Päihdetyön peruskurssi

Koulutuksen tavoite

Päihdetyön peruskurssi -opintojaksolla perehdyt päihdeongelmien ja päihdehoidon nykytilaan ja omaksut valmiuksia päihdetyön tekemiseen.

Koulutuksen kohderyhmä

Kaikille, jotka tarvitsevat päihdetietoutta tulevia työtehtäviään varten tai ovat muuten kiinnostuneita päihdetyön perusteista.

Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla perehdytään päihdeongelmaan ilmiönä, käytettäviin käsitteisiin ja käyttäjäryhmiin. Tarkastellaan riippuvuutta ja siitä toipumista erilaisin lähestymistavoin, perehtyen samalla eri työ - ja kuntoutusmenetelmiin.

Koulutuksen toteutus

Optima- oppimisympäristössä löytyy jakson materiaalit, käydään keskustelua ja tehdään oppimistehtäviä. Vastauksia ja pohdintaa voi kirjoitella kaikessa rauhassa etukäteen esimerkiksi tavallista tekstinkäsittelyä apuna käyttäen ja sitten liittää vastaukset ympäristöön. Aiheeseen liittyvää keskustelua käydään keskustelupalstalla. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista keskusteluun. Myös muiden osallistujien opintotuotosten kommentointi on suotavaa.

Opintojakson viestinnässä ei pääsääntöisesti käytetä sähköpostia, vaan Optiman omia viestintäkanavia, joten seuraa oppimisympäristössä tapahtuvaa tiedotusta ja osallistu aktiivisesti oppimistasi tukeviin keskusteluihin.

Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty -asteikolla.


Yhteystiedot

averko@centria.fi

Lisätiedot

 

 Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 7.11.2018
Koulutus päättyy 30.1.2019
Hakuaika päättyy 21.10.2018
Hinta 50,00 €
Laajuus 5 op
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.