Koulutuskalenteri

Hyvinvointiyrittäjyyden perusteet

Koulutuksen tavoite

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on käsitys hyvinvointialan yrittäjyyden erityispiirteistä ja hyvinvointiyrityksen perustamiseen liittyvistä perusasioista. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan suunnitteluprosessiin ja perustiedot hyvinvointiyrittäjyydestä.- Opiskelija pystyy muodostamaan kokonaiskäsityksen hyvinvointialan yrittäjyydestä ja yrittäjyyteen liittyvistä erityispiirteistä sekä mahdollisuuksista tuottaa palveluita asiakaslähtöisesti.- Opiskelija on perehtynyt hyvinvointiyrittäjyyden ja -yrityksen toimintaympäristöön sekä toimintaedellytyksiin.- Opiskelijalle on muodostunut käsitys, miten voi tukea asiakkaiden hyvinvointia yrittämällä yksin tai verkostoituen muiden toimijoiden kanssa.

Koulutuksen kohderyhmä

Opintojakson kohderyhmänä ovat kaikki hyvinvointialan yrityksen perustamista suunnittelevat tai muuten hyvinvointialasta kiinnostuneet. Opintojakso soveltuu erityisen hyvin myös yrittäjille, jotka haluavat tietoa hyvinvointiyrittäjyydestä ja sen mahdollisuuksista yrittäjyyssektorilla. Opinnot antavat hyvän mahdollisuuden verkostoitua muiden hyvinvointialan yrittäjien kanssa. Hyvinvointiyrittäjyyden perusteet -opintojakso sisältyy Centria-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden opintoihin osana sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyttä

Koulutuksen sisältö

Hyvinvointiyrittäjyyden perusteet  -opintojakso painottuu hyvinvointiyrittäjyyden kokonaiskuvaan ja opintojaksolla etsitään vastauksia muun muassa kysymyksiin: Millaisena hyvinvointiyrittäjyys näyttäytyy tänä päivänä ja mitkä ovat sen yhteistyön haasteet lähitulevaisuudessa? Pohdimme yksin ja yhdessä, millaisia edellytyksiä hyvinvointialan yrittäjäksi ryhtyvältä vaaditaan. Muina sisältöinä ovat hyvinvointialan yritysmuodot sekä hyvinvointiyrityksen perustamiseen liittyvät perusasiat: sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö sekä tarvittavat luvat yrityksen perustamiseen. Opintojaksoon sisältyy yrittäjien ja asiantuntijoiden haastatteluja ja videoklippejä.

Koulutuksen toteutus
 

Opintojakso arvioidaan asteikolla Suoritettu (S) - Hylätty (0). Suoritusmerkinnän saamiseksi opiskelijan on oltava opintojaksolla aktiivinen ja suoriuduttava opinnoistaan vähintään arvosanan Hyvä 3 -tasoisesti.


Yhteystiedot

averko@centria.fi  

Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 7.11.2018
Koulutus päättyy 16.1.2019
Hakuaika päättyy 21.10.2018
Hinta 10,00 €
Laajuus 1 op
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.