Koulutuskalenteri

Luokanopettajien aikuiskoulutus

Koulutuksen tavoite

Luokanopettajien aikuiskoulutuksen ammatillisena tavoitteena on antaa valmiudet luokanopettajan työhön ja tarjota perusta erilaisissa konteksteissa tapahtuvaan tavoitteelliseen kasvatus- ja opetustyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu yhteistyöhön kouluyhteisön jäsenten, oppilaiden vanhempien ja koulun eri sidosryhmien kanssa. Opinnot suoritettuaan opiskelija on omaksunut tutkivan ja kehittävän työotteen ja hallitsee opetettavat ydinsisällöt sekä niiden opettamisen.

 

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityisesti avoimen yliopiston väylää hyödyntäville, alaa vaihtaville sekä opetus- ja kasvatusalalla uudelleen suuntautuville.

Luokanopettajien aikuiskoulutukseen haku edellyttää yliopisto-opintoja ja opettaja­kokemusta seuraavasti:

  1. Kaikkiaan vähintään 80 opintopisteen laajuiset yliopisto-opinnot, joihin tulee sisältyä
  • perusopinnot (25 opintopistettä) kasvatustieteessä, aikuiskasvatus­tieteessä tai varhaiskasvatustieteessä suoritettuna vähintään arvolauseella hyvä, sekä
  • yksi vähintään 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus jossakin toisessa aineessa (ei vaadita aiemmin yliopistotutkinnon suorittaneilta)

2.  Opettajakokemusta vähintään 4 kk.

Vaadittavat pohjaopinnot voi opiskella avoimessa yliopistossa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus johtaa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sekä luokanopettajan pätevyyteen. Koulutukseen sisältyy kieli-, viestintä- ja orientoivia opintoja, kasvatustieteen opintoja, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot sekä sivuaineen opintoja.

 

Koulutuksen toteutus

Opiskelu on päätoimista ja kestää opiskelusuunnitelmasta riippuen 1,5 - 2,5 vuotta.

Tutkinto

Kasvatustieteen maisteri

Koulutusala

Humanistinen ja kasvatusala , Kasvatus- ja opetus

Paikkakunta

Kokkola

Lisätiedot

Amanuenssi Mari Kiviniemi ja Anne Erkkilä

Kasvatustieteiden yksikkö / Opettajankoulutus, puh. 040 164 5402, 040 678 5558 mari.kiviniemi@chydenius.fi
anne.erkkila@chydenius.fi

http://www.chydenius.fi/opiskelu/luokanopettajien-aikuiskoulutusOrganisaatio Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.