Koulutuskalenteri

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Koulutuksen tavoite Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvittavissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla sekä kunnallisella että yksityisellä sektorilla.
Koulutuksen kohderyhmä Tutkinnon suorittajalta edellytetään väh. sosiaali- ja terveysalan toisenasteen perustutkinnon (lähihoitaja) tai vastaavan tutkinnon tasoisia tietoja ja taitoja sekä lisäksitäydentäviä ja syventäviä opintoja sekä työkokemusta tutkinnon osien aloilta.
Koulutuksen sisältö Hakeutumisvaiheessa tehdään opintoihin hakeutuneelle henkilökohtaistamis- suunnitelma, jossa selvitetään aikaisempi osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Samassa tilanteessa hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaansa ja toiminta kykyynsä liittyvät esteet. Tutkinto on näyttötutkinto, joka koostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnon pakolliset osat: Mielenterveys- ja päidetyössä toimiminen, Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen. Valinnaiset tutkinnon osat: Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päidetyö, Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö. Tutkinnon osa ammattitutkinnosta, Tutkinnon osa toisesta erikoisammattitutkinnosta. Tutkinnon perusteet: http://bit.ly/2fKN8yg
Koulutuksen toteutus Valmistava koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena, jossa lähipäiviä on 2-3 kuukaudessa. Lisäksi jokaiseen tutkinnon osaan kuuluu työssäoppimista. Tutkinnon suorittamisen kesto määräytyy henkilökohtaistamis- suunnitelman mukaisesti. Tutkinnon voi suorittaa ammatillisena lisäkoulutuksena tai oppisopimuksella.
Tutkinto

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto


Lisätiedot
Osallistujilta peritään lisäksi tutkintomaksu 58 ¿. Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (1033/2011, muutettu 330/2015) määrätyissä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla ¿ sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus ¿ sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa toimimisen ¿ veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen sijoittumista ¿ päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. http://bit.ly/22lyr33 Oppisopimusopiskelijalle ja oppisopimusopiskelijan työnantajalle koulutus on maksuton lukuun ottamatta tutkintomaksua 58¿, jonka tietopuolisen koulutuksen järjestäjä tilittää Opetushallitukselle. Lisätietoja koulutuksesta: tutkintovastaava Jaana Sinko, p. 044 725 0036. Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi. Annathan sellaisen sähköpostiosoitteen johon voimme lähettää postia, yhteydenotot hakijoihin tapahtuu sähköpostin välityksellä.

Organisaatio
Hinta 550 ¿
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.