Koulutuskalenteri

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Koulutuksen tavoite Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneen työ on osa julkista tai yksityistä varhaiskasvatustoimintaa, jota toteutetaan kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti yhdessä lasten ja perheiden kanssa lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtien. Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee perhepäiväkodissa tai ryhmäperhepäiväkodissa.
Koulutuksen sisältö Perhepäivähoitajan ammattitutkinto muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta ja valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis kun neljä pakollista ja yksi valinnainen tutkinnon osa on suoritettu hyväksytysti. Pakolliset osat: 3.1. Ammatillinen toiminta perhepäivähoidossa 3.2. Varhaiskasvattajana perhepäivähoidossa 3.3. Lapsen terveydestä ja fyysisestä turvallisuudesta huolehtiminen 3.4. Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen Valinnaiset tutkinnon osat: 3.5. Monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa toimiminen 3.6. Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta 3.7. Yrittäjänä toimiminen
Koulutuksen toteutus Suoritustapa: - teoriaopinnot monimuoto-opetuksena - työssä oppiminen - tutkintotilaisuudet
Tutkinto

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto


Lisätiedot
Osallistujilta peritään lisäksi tutkintomaksu 58 ¿. Opintotukea on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteestä.

Organisaatio
Hinta 850 ¿
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.