Koulutuskalenteri

Turvallisuusalan perustutkinto

Koulutuksen tavoite Tutkinto antaa perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttautua kaikille turvasektorin osa-alueille. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa sekä rikollisen toiminnan ennalta ehkäisyssä oikein ja tuloksekkaasti.
Koulutuksen kohderyhmä Nuorten ammatillinen peruskoulutus on suunnattu pääasiassa alle 25-vuotiaille. Koulutus on mukana yhteishaussa. Tutkinnossa on terveydentilaa koskevia vaatimuksia opiskelijaksi hakeville. https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/ Turvallisuusala on kehittyvä ja kasvava ala, ja turvallisuusvalvojat ovat alansa moniosaajia!
Koulutuksen sisältö Turvallisuusalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Pakollinen tutkinnon osa, 45 osp: - Turvallisuusalan toiminta Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp: - Valinnaisissa tutkinnon osissa voit opiskella vartiointitoimintaa, pelastustoimintaa, vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoimintaa, sekä yrittäjyyteen liittyviä opintoja. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp: - Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen - Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen - Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen - Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp.
Koulutuksen toteutus Turvallisuusvalvojaksi opiskellaan Kokkolassa Ammattikampuksella. Ensimmäisen vuosikurssin aikana opiskelet mm. turvallisuusalan lainsäädäntöä ja erilaisia suojeluohjeita. Toisena vuotena käytännönläheinen opiskelu lisääntyy erilaisten harjoitusten ja oppimistehtävien kautta. Kolmantena vuotena on työssäoppimista, jolloin olet myös täysi-ikäinen ja pääset vaativampiin turvallisuusalan työtehtäviin. Koulutuksen aikana suoritat mm. vartijan ja järjestyksenvalvojan peruskurssit, tarvittavat voimankäytön koulutukset, turvatarkastajan koulutuksen sekä ensiapu-, työturvallisuus- ja tulityö- ja turvallisuuskorttikoulutukset.
Tutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto


Lisätiedot
Turvallisuusvalvojan tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden. Lisätietoja koulutuksesta: opinto-ohjaaja Marjo Saarinen, p. 044 725 0183 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Organisaatio
Koulutus alkaa 14.8.2017
Koulutus päättyy 29.5.2020
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.