Koulutuskalenteri

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto

Koulutuksen tavoite Erikoisammattitutkinnon työ on osa kehitysvamma-alan palvelutoimintaa. Työ on vastuullista kehitysvammaisten ihmisten kokonaisvaltaisen tuen, ohjauksen ja hoidon toteuttamista ja kehittämistä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin työyksiköissä. Alan toimintaympäristöinä ovat ne työpaikat, joissa kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.
Koulutuksen kohderyhmä Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja/tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot, noin viisi vuotta alan työkokemusta ja lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja alalta.
Koulutuksen sisältö Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Pakolliset osat: 3.1 Ammatillinen toimiminen kehitysvamma-alalla 3.2 Toimiminen palvelujärjestelmässä ja työyhteisössä Valinnaiset osat, joista on valittava 2 osaa: 3.3 Ikääntyneen kehitysvammaisen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 3.4 Vaikea- ja monivammaisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 3.5 Autistisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 3.6 Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen 3.7 Yrittäjyys
Koulutuksen toteutus Suoritustapa henkilökohtaistamisen suunnitelman mukaisesti: - teoriaopinnot monimuoto-opetuksena - työssäoppiminen - tutkintotilaisuudet
Tutkinto

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto


Lisätiedot
Osallistujilta peritään lisäksi tutkintomaksu 58 ¿. Opintotukea on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteestä.

Organisaatio
Hinta 1000 ¿
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.