Koulutuskalenteri

Puualan perustutkinto

Koulutuksen tavoite Puualan perustutkinto antaa moninaiset perusvalmiudet puu-/puusepänteollisuuden erilaisiin jatkojalostuksen työtehtäviin. Puusepän ammatissa yhdistyy monipuolisesti sekä käsityön että tekniikan merkitys. Voit valmistaa monenlaisia tuotteita joko perinteisin työvälinein tai vastapainoksi nykyaikaista CNC-tekniikkaa hyödyntäen. CNC-tekniikan käyttö on lisääntynyt puualan yrityksissä. Tämä tarjoaa lisää työmahdollisuuksia ohjelmoinnin ja koneen hallitsijalle. Puusepän ammatin on ennustettu muodostuvan ns. seuraavaksi muotialaksi Suomessa. Alueellamme on paljon pieniä ja keskisuuria puualan yrityksiä, jotka työllistävät puuseppiä myös lähitulevaisuudessa. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia puuseppänä mm. puusepäinteollisuudessa kalusteiden valmistajana, kalusteiden kokoonpano- ja asennustehtävissä, ikkuna- ja oviteollisuudessa, listoittajana ja puuverhouksien tekijänä, myyntitehtävissä, koneistustehtävissä, penkki- tai konepuuseppänä tai itsenäisenä yrittäjänä.
Koulutuksen kohderyhmä Nuorten ammatillinen peruskoulutus on suunnattu pääasiassa alle 25-vuotiaille. Koulutus on mukana yhteishaussa.
Koulutuksen sisältö Puualan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (35 osp) sekä vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp: - Materiaali- ja valmistustekniikka - Asiakaslähtöinen valmistustoiminta Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp: - Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen - Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen - Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen - Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp.
Koulutuksen toteutus Puusepäksi opiskellaan Kokkolassa Ammattikampuksella. Laajasta opintotarjottimesta on mahdollista valita oman mieltymyksen ja oman paikallisen yritysmaailman mukaisia opintoja. Koulutuksessasi voit suuntautua puurakentamiseen, huonekaluteollisuuteen tai rakennuspuusepän teollisuuteen (tapahtuu yrityksissä työssäoppien). Puualan keskeisin osaamisalue on puuraaka-aineen ominaisuuksien tunteminen niin valmistusvaiheessa kuin itse tuotteessakin. On hyvä myös hallita oheismateriaalien ja tarvikkeiden ominaisuudet ja niiden käyttö. Puualan ammattilaisella on käsitys tuotteiden valmistusprosesseista, niihin liittyvästä prosessinohjauksesta ja kunnossapitotöistä. Luovuuttaan kukin voi toteuttaa suunnittelemalla ja tekemällä tuotteita itselle tai asiakkaalle. Koneellistuneella alalla kädentaidot ovat silti arvossaan. Puusepältä kaivataan huolellisuutta, oma-aloitteisuutta, tarkkuutta ja kykyä keskittyä työhönsä.
Tutkinto

Puualan perustutkinto


Lisätiedot
Puusepän tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Tyypillisimmät alan jatko-opinnot ovat: - puusepän ammattitutkinto, teollisuuspuusepän ammattitutkinto - puuseppämestarin erikoisammattitutkinto - insinööri (AMK), puutekniikan koulutusohjelma. Lisätietoja koulutuksesta: opinto-ohjaaja Marjo Saarinen, p. 044 725 0183 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Organisaatio
Koulutus alkaa 14.8.2017
Koulutus päättyy 29.5.2020
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.