Koulutuskalenteri

Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

Koulutuksen tavoite Maarakennuskoneenkuljettajan koulutus antaa sinulle valmiudet toimia työkoneen kuljettajana vaativissa ja monipuolisissa tuotanto- ja kunnossapitotöissä. Koulutuksen aikana opit ajamaan ja käyttämään maarakennuskoneita, kuten kaivinkoneita ja pyöräkuormaajia. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia maarakennuskoneenkuljettajana mm. maarakennusalan yrityksissä, kuntien palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.
Koulutuksen kohderyhmä Nuorten ammatillinen peruskoulutus on suunnattu pääasiassa alle 25-vuotiaille. Koulutus on mukana yhteishaussa (haku Vaasan ammattiopiston kautta). Työ vaatii pitkäjänteisyyttä ja huolellisuutta, oma-aloitteisuutta, kiinnostusta teknisten laitteiden ja koneiden käyttämiseen sekä huoltamiseen. Työsuunnitelmien ja piirustusten lukutaito on tärkeä ominaisuus. Itsenäisesti tai tiimeissä tehtävä työ edellyttää hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Tutkinnossa on terveydentilaa koskevia vaatimuksia opiskelijaksi hakeville. https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/
Koulutuksen sisältö Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala, on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkintokoulutus koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (35 osp) sekä vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Pakolliset tutkinnon osat: - Perustustyöt - Maarakennuskoneiden käyttö Valinnaiset tutkinnon osat: - Maa-ainesten kuljetus - Maarakennuskoneen huolto - Maarakennuskoneen käyttö - Kuljetusalan perustason ammattipätevyys - Maarakennuskoneiden 2D/3D-ohjauksen perusteet Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp: - Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen - Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen - Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen - Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp. Lisätietoa koulutuksesta sekä opetussuunnitelma: [[ http://www.vao.fi/fi/koulutustarjonta/tutkinnot/maarakennuskoneenkuljettaja ]]
Koulutuksen toteutus Maarakennuskoneenkuljettajan koulutukseen haetaan Opintopolussa Vaasan ammattiopiston kautta. Koulutus järjestetään Kokkolassa Ammattikampuksella joka kolmas vuosi. Erikokoisia maarakennuskoneita käytetään mm. tienrakennus-, maarakennus- ja kunnallisteknisissä töissä sekä erilaisissa ympäristö- ja maisemointitöissä. Työkoneiden huolto ja kunnossapito ovat oleellinen osa ammattitaitoa. Maarakennuskoneenkuljettajakoulutukseen sisältyy BC-ajokortti. Maarakennusala tarvitsee nyt ja varsinkin tulevaisuudessa runsaasti osaajia.
Tutkinto

Rakennusalan perustutkinto


Lisätiedot
Haku seuraavan kerran 2019 yhteishaussa! Rakennusalalla ja rakennusalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Seuraavat terveydentilavaatimukset voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä: - insuliinihoitoinen diabetes - epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt - sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä - sydän- ja verenkiertoelinten sairaus - fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus - tuki- ja liikuntaelimistön sairaus - munuaissairaudet - psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen - päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. Maarakennuskoneenkuljettajan tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden. Lisätietoja koulutuksesta: opinto-ohjaaja Jouni Mantila, p. 044 725 0175 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Organisaatio
Koulutus alkaa 15.8.2019
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.