Koulutuskalenteri

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Koulutuksen tavoite Prosessinhoitajana toimit prosessiteollisuuden tuotanto- ja käynnissäpitotehtävissä. Jos työskentelet prosessinhoitajana, tehtäviisi kuuluu mm. valvonta-, säätö-, huolto-, sekä näytteenottotyö. Prosessinhoitajana vastaat itsenäisesti omasta vastuualueestasi, mutta työssä tarvitaan myös hyvää yhteistyötaitoa. Teollisuudessa työ on usein kolmivuorotyötä. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia prosessinhoitajana mm. paperi-, elintarvike- ja panimoteollisuudessa, vedenpuhdistamoissa, voimalaitoksissa tai kemiantehtaissa.
Koulutuksen kohderyhmä Nuorten ammattillinen peruskoulutus on suunnattu pääasiassa alle 25-vuotiaille. Koulutus on mukana yhteishaussa. Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, huolellisuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Prosessinhoitajan työssä auttaa kyky järjestelmälliseen ja pitkäjänteiseen toimintaan. Tarvitset myös oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, huolellisuutta sekä vuorovaikutustaitoja. Alan voimakas kehittyminen luo mahdollisuuksia, mutta vaatii samalla myönteistä suhtautumista ja valmiutta jatkuvaan kouluttautumiseen.
Koulutuksen sisältö Prosessiteollisuuden perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (35 osp) sekä vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Pakolliset tutkinnon osat, 75 osp: - Käynnissäpito - Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus sekä Kemiantekniikan osaamisalan, prosessinhoitaja, pakollinen tutkinnon osa, 30 osp: - Yksikköprosessien hallinta Valinnaiset tutkinnon osat, 30 osp: - Vesien käsittely - Yritystoiminnan suunnittelu - Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen - Yrityksessä toimiminen - Paikalliset valmistusprosessit Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp: - Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen - Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen - Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen - Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp.
Koulutuksen toteutus Prosessinhoitajaksi opiskellaan Kokkolassa Ammattikampuksella. Prosessinhoitajaksi opiskellessasi saat perustiedot luonnontieteistä. Opiskelet prosessien sekä niihin liittyvien laitteiden ja ohjausjärjestelmien toimintaa. Myös perustiedot kunnossapidosta tarvitaan.
Tutkinto

Prosessiteollisuuden perustutkinto


Lisätiedot
Prosessinhoitajan tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden, ja jatko-opiskelumahdollisuudet alueellamme ovat hyvät: opintoja Kokkolassa tarjoavat niin ammattikorkeakoulu kuin yliopistokeskus. Opintojen jatkamista helpottaa koulutusväylä. Alan tyypillisiä jatko-opintoja ovat: - kemianteollisuuden ammattitutkinto - paperiteollisuuden ammattitutkinto - kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto - paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto - insinööri (AMK), kemiantekniikan koulutusohjelma - insinööri (AMK), prosessitekniikan koulutusohjelma - insinööri (AMK), paperikoneteknologian koulutusohjelma Kemianteollisuus on Suomen yksi suurimmista teollisuuden aloista. Kokkola-Pietarsaaren alueella sijaitsee Pohjoismaiden suurin epäorgaanisia kemikaaleja valmistava teollisuuden keskittymä. Jatkuva kehittyminen takaa tulevaisuudessakin erilaisia, mielenkiintoisia työtehtäviä alan ammattilaisille. Alueemme hyviä tulevaisuudennäkymiä vahvistaa jatkuva panostus kemian alaan. Lisätietoja koulutuksesta: opinto-ohjaaja Marjo Saarinen, p. 044 725 0183 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Organisaatio
Koulutus alkaa 14.8.2017
Koulutus päättyy 29.5.2020
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.