Koulutuskalenteri

Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto, Maatalouslomittamisen osaamisala

Koulutuksen tavoite Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnon (osaamisala maatalouslomittaminen) valmistavan koulutuksen avulla hankitaan maatalouslomitustyössä vaadittava osaaminen. Keskeistä osaamista maatalouslomittajan ammatissa on tuotantoeläinten hoitaminen sekä asiakaspalvelu- ja työelämätaidot. Maatalouslomittajan työssä korostuu lisäksi eläinten käsittely- ja seurantataidot sekä koneiden käytön ja tuotantoon liittyvän automatiikan hallinta. Koulutus valmistaa tutkinnon suorittamiseen. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona.
Koulutuksen kohderyhmä Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto soveltuu hyvin maatalouslomittajina ja tuotantoeläinten hoitajina työkenteleville, jotka haluavat päivittää osaamistaan tai tarvitsevat ammattitutkinnon. Alan työkokemus on suotavaa, samoin peruskoulutus alalle. Yksittäistapauksissa tämä ammattitutkinto soveltuu myös henkilöille, joilla ei ole kokemusta alasta tai tuotantoeläinten hoitotöistä. Ammattitaidon hankkiminen suunnitellaan jokaisen tarpeiden mukaan henkilökohtaisesti.
Koulutuksen sisältö Tarjoamme tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta seuraaviin tutkinnon osiin: Pakollinen tutkinnon osa: - Asiakas- ja työelämätaidot maaseutuyrityksessä tai lomitustoimessa Valinnaiset tutkinnon osat, joista tulee valita kaksi: - Maidon tuottaminen - Naudanlihan tuottaminen - Sianlihan ja porsaiden tuottaminen - Hevosten hoitaminen tuotantoeläintilalla - Turkisten tuottaminen - Lampaanlihan ja villan tuottaminen Valinnaisten tutkinnon osien koulutuksen sisällöt: - töiden suunnittelu ja toteutus - tuotanto-olosuhteiden ja eläinten seuranta ja poikkeamien havainnointi - tuotantoon liittyvät kirjaukset - ruokintasuunnitelman toteutus - koneiden ja laitteiden käyttö ja huolto - automatiikan käyttö - eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen, terveydenhoito, sairauksien tunnistus, ensiapu ja hoito Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammattialan osaamista täydentävä tai syventävä ammatillinen tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Se korvaa silloin yhden valinnaisen tutkinnon osan.
Koulutuksen toteutus Koulutuksessa on lähi-, etä- ja verkko-opintoja sekä työssäoppimista. Tutkinnossa tarvittavan ammattitaidon hankkiminen suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti. Suunnittelussa otetaan huomioon aikaisempi, esim. työkokemuksen, koulutuksien tai harrastusten avulla hankittu osaaminen. Koulutusaika vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon tutkinnossa tarvittavaa ammattitaitoa pitää vielä hankkia lisää. Keskimäärin tutkinnon suorittamiseen kuluu aikaa noin 1,5 vuotta ja keskimäärin 50 lähipäivää 2-5 päivän jaksoissa. Jos sinulla on pitkä työkokemus maatalouslomittajan työstä ja mahdollisesti taustalla alan peruskoulutus, voit suorittaa tutkinnon keskimääräistä nopeammalla aikataululla. Koulutus soveltuu myös oppisopimuskoulutuksena toteutettavaksi.
Tutkinto

Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto


Lisätiedot
Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Näyttötutkinnossa osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa, jotka järjestetään työpaikoilla (lomitustiloilla) normaaleissa työtehtävissä ja -prosesseissa. Tutkintotilaisuudet järjestetään tutkinnon osittain. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti (aikataulu, työpaikat ja osaamisen osoittamistavat). Lisätietoja koulutuksesta: Eija Mäki-Ullakko, p. 044 725 0637 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi.

Organisaatio
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.