Koulutuskalenteri

Seminologin ammattitutkinto

Koulutuksen tavoite Seminologin ammattitutkinnon suorittanut voi toimia keinosiemennysalan yritysten palveluksessa tai yrittäjänä. Hän siementää nautoja, sikoja, lampaita ja/tai vuohia suuntautumisensa mukaan. Suuntautuessaan nautojen tai sikojen keinosiemennykseen hän tekee tiineystarkastuksia ja muita rektaalitutkimuksia. Hän voi myös erikoistua tiloilla tapahtuvaan alkion siirtämiseen ja alkiohuuhtelun avustajana toimimiseen, myyntitehtäviin, jalostus- tai hedelmällisyysneuvontaan tai ohjaamaan seminologin ammattiin oppivia.
Koulutuksen kohderyhmä Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona eli osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa työpaikoilla aidoissa työtehtävissä. Näyttötutkinnon suorittaminen on ammattitaidon hankkimistavasta riippumatonta. Tutkintoon osallistujalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia. Mikäli hakeutujalla on riittävä osaaminen, hänet ohjataan suoraan tutkintotilaisuuksiin. Tutkintotilaisuuksiin valmistavia koulutuksia ei ole tällä hetkellä tarjolla Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksessa. Tutkintotilaisuuksia järjestämme tarpeen mukaan, mikäli hakeutujalla on riittävä aikaisempi osaaminen tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksissa.
Koulutuksen sisältö Seminologin ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnon osat Alkion siirtäminen, Tuotantoeläinten hedelmällisyysneuvonta ja Ohjaavana seminologina toimiminen voi suorittaa sen jälkeen, kun on suoritettu pakolliset tutkinnon osat. Tutkintotodistukseen merkitään eläinlaji/eläinlajit, jolla tutkinnon osat Tuotantoeläinten keinosiementäminen ja Alkion siirtäminen on suoritettu Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus järjestää tutkintotilaisuuksia seuraavissa seminologin ammattitutkinnon tutkinnon osissa: 1. Pakolliset tutkinnon osat: - Tuotantoeläinten keinosiementäminen (nauta ja sika) - Asiakaspalvelu keinosiemennystyössä 2. Valinnaiset tutkinnon osat: - Keinosiemennystyön työtilausten käsittely - Keinosiemennysalan myyntityö - Alkionsiirtäminen - Tuotantoeläinten hedelmällisyysneuvonta - Lypsykarjan jalostuksen neuvonta - Ohjaavana seminologina toimiminen
Koulutuksen toteutus Jos sinulla on seminologin työhön liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hakeutua suorittamaan tutkintoa. Hakeutumisvaiheessa kartoitamme osaamisesi suhteessa tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja teemme päätöksen, voitko osallistua suoraan tutkintotilaisuuksiin. Suunnittelemme ja järjestämme tutkintotilaisuudet yhdessä sinun ja työpaikkasi tai työssäoppimispaikkasi edustajien kanssa.
Tutkinto

Seminologin ammattitutkinto


Lisätiedot
Suoraan tutkintotilaisuuksiin tuleville 400 ¿ / tutkinnon osa Lisätietoja koulutuksesta: Eija Mäki-Ullakko, p. 044 725 0637 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Organisaatio
Hinta 400 ¿
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.