Koulutuskalenteri

Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden osaamisala

Koulutuksen tavoite Maatalousalan perustutkinnon (osaamisala maatilatalous) valmistavan koulutuksen avulla hankitaan osaaminen maaseutuyrityksen laaja-alaisiin työtehtäviin. Koulutus antaa syvällisen perusosaamisen maan kasvukunnon ylläpidosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä sekä maatalouden yritystoiminnasta. Valinnaisina opintoina voi opiskella esim. tuotantoeläinten hoitoa, metsätaloutta, maatilarakentamista, peltokasvien viljelyä ja maatalouskoneiden huoltamista ja korjaamista. Koulutus valmistaa tutkinnon suorittamiseen. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona.
Koulutuksen kohderyhmä Koulutus soveltuu hyvin aloitteleville maatalousyrittäjille tai maatilatyöntekijöille, joilta puuttuu alan peruskoulutus. Koulutukseen hakeutuvalta ei edellytetä alan työkokemusta, ja se soveltuu myös sukupolvenvaihdoskoulutukseksi. Jos et jostakin syystä voi suorittaa tutkintoa, voimme tarjota lyhytkurssimuotoista sukupolvenvaihdos maatilalle -koulutusta. Hakeutuminen siihen tapahtuu myös tämän kautta. Ko. koulutus on maksullinen opiskelijalle.
Koulutuksen sisältö Tarjoamme maatalousalan perustutkintoon valmistavaa koulutusta seuraaviin tutkinnon osiin: Pakolliset tutkinnon osat: Työskentely maatalousalalla, Maaseutuyrittäminen, Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 2-4): Peltokasvien tuottaminen, Kasvilajikohtainen tuottaminen, Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen, Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen (lypsykarja), Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen (naudanlihantuottaminen, lammas, hevonen, sika) - Metsien hyödyntäminen - Rakentaminen maatilalla Tutkintoon voidaan tunnustaa myös yksi tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta ja yksi tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.
Koulutuksen toteutus Koulutuksessa on lähi-, etä- ja verkko-opintoja sekä työssäoppimista. Työssäoppimiset voi suorittaa kotitilalla. Etäopinnot sisältävät seuranta- ja suunnittelutehtäviä omalle kotitilalle tai työpaikalle. Tutkinnossa tarvittavan ammattitaidon hankkiminen suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti. Suunnittelussa otetaan huomioon aikaisempi, esim. työkokemuksen, koulutuksien tai harrastusten avulla hankittu osaaminen. Koulutusaika vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon tutkinnossa tarvittavaa ammattitaitoa pitää hankkia lisää. Tutkinnon suorittamiseen kuluu aikaa n. 2 lukuvuotta. Lähiopetuspäivät sijoittuvat loka-huhtikuun väliseen ajanjaksoon, ja niitä on keskimäärin 2pv/vk. Suuren osan lähiopinnoista voi suorittaa halutessaan myös verkko-opintoina.
Tutkinto

Maatalousalan perustutkinto


Lisätiedot
Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Näyttötutkinnossa osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa, jotka järjestetään työpaikoilla (esim. kotitilalla) normaaleissa työtehtävissä ja -prosesseissa. Tutkintotilaisuudet järjestetään tutkinnon osittain. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti. Osallistujilta peritään tutkintomaksu 58 ¿. Voit suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksena. Koulutukseen voi hakeutua myös pyytämällä hakulomakkeen suoraan oppilaitoksesta (puhelinnumerot ja yhteyshenkilöt alla) Lisätietoja koulutuksesta: Eija Mäki-Ullakko, 044 725 0637 Suvi Kortetmaa, 044 725 0628 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi.

Organisaatio
Hinta 58 ¿
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.