Koulutuskalenteri

Koululääketieteen perusteet (LKL)

Koulutuksen tavoite Tavoitteena on, että opiskelija - perehtyy ihmisen fysiologiaan ja anatomiaan - tuntee elävän solun toiminnot ja eri elinten toiminnot pääpiirteittäin - tuntee lääkehoidon periaatteet - tuntee erilaiset sairauksien aiheuttajat ja elimistön reaktiot niihin - tuntee ravitsemusopin perusteet - ymmärtää kivun kokemuksen ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa - kehittää kriittistä ajatteluaan tiedon hankinnassa ja sen soveltamisessa - osaa perustella eettisiä periaatteitaan omassa työssään tuntee keskeisen terveydenhuollon lainsäädännön, joka ohjaa täydentävien hoitomuotojen toteuttamista
Koulutuksen sisältö Jokainen seminaari on oma kokonaisuutensa, jossa on anatomia- ja fysiologiaosuus sekä tautioppi. Voit suorittaa joko koko kokonaisuuden tai valita erillisiä jaksoja. Jokaisesta seminaarista on mahdollista saada suoritustodistus.
Koulutuksen toteutus Koulutus täyttää Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry asettamat kriteerit koululääketieteen opinnoille. Koulutuksen laajus on 18 op. Koulutus toteutetaan monimiuoto-opetuksena, joka koulutus sisältää, lähiopetusta, välitehtäviä sekä osaamisen näyttöjä. Koulutuksessa on 11 seminaaria.

Lisätiedot
Koulutukseen on jatkuva haku - tervetuloa mukaan! Lisätietoja koulutuksesta: koulutussihteeri Seija Prittinen, p. 040 808 5035 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi tai info.kansanopisto(at)kpedu.fi

Organisaatio
Hinta 80 ¿/seminaari
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.