Koulutuskalenteri

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Koulutuksen tavoite Tavoitteena on opiskella kasvatuksen ja ohjauksen ammattilaiseksi. Opit tukemaan eri-ikäisten kasvua ja autat heitä tunnistamaan voimavaransa, vahvistamaan identiteettiään sekä kehittämään oman elämänsä hallintaa. Tulevia ammattejasi voivat olla esimerkiksi nuoriso- , erityisnuoriso- ja perhetyöntekijä, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja. Toimintaympäristöjä voivat olla nuorisotalot, koulut, erilaiset lastensuojeluyksiklöt, järjestöt ja yritykset.
Koulutuksen kohderyhmä Nuorten ammatillinen peruskoulutus on suunnattu pääasiassa alle 25-vuotiaille. Koulutus on mukana yhteishaussa. Tutkinnossa on terveydentilaa koskevia vaatimuksia opiskelijaksi hakeville. https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/
Koulutuksen sisältö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkintokoulutus koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp): Ohjaajuus (35 osp), Ohjaus eri toimintaympäristöissä (40 osp), Ohjauksen menetelmät (30 osp), valinnaisia tutkinnon osia (30 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp).
Koulutuksen toteutus Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi opiskellaan Kälviän toimipaikassa. Erilaisten tapahtuminen ja toimintapäivien kautta pääset alusta alkaen oppimaan eri asiakasryhmien ohjaamista. Koulutuksessa tulee esille vapaa-aikatoiminnan ohjaus lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten sekä erityisryhmien ohjaaminen. Opit käyttämään erilaisia ohjaamisessa tarvittavia toiminnallisia menetelmiä, joista esimerkkeinä kulttuuriohjaus, liikunnanohjaus, luonto- ja elämystoiminta sekä media- ja verkko-ohjaus. Opetuksessa painotamme itse tekemällä ja kokemalla oppimista.
Tutkinto

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto


Lisätiedot
Seuraavat terveydentilavaatimukset voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä: - sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti - toimintakykyä laskeva masennus - vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma - muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden - päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden. Lisätietoja koulutuksesta: Perustutkintovastaava Reima Virkkala, p. 044 725 0725 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Organisaatio
Koulutus alkaa 14.8.2017
Koulutus päättyy 29.5.2020
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.