Koulutuskalenteri

Maatalousalan perustutkinto, Turkistalouden osaamisala

Koulutuksen tavoite Turkistalouden osaamisalalla hankitaan alalle vaadittava ammattiosaaminen. Koulutus antaa valmiudet turkiseläinten vuosikierron mukaiseen työhön ja alan yrittäjänä toimimiseen. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja osaaminen osoitetaan näyttöperusteisesti.
Koulutuksen kohderyhmä Koulutus on suunnattu turkistarhaajaksi tai turkistarhatyöntekijäksi hakeutuville. Koulutus on päätoimista.
Koulutuksen sisältö Tarjoamme tutkintoon valmistavaa koulutusta seuraaviin tutkinnon osiin: Pakolliset osat: - Turkiseläinten kasvattaminen - Työskentely maatalousalalla - Maaseutuyrittäminen Valinnaiset osat: - Turkiseläinten jalostaminen - Turkiseläinten nahkonta - Turkiseläinten rehun valmistus - Rakentaminen maatilalla
Koulutuksen toteutus Lähiopetusjaksoja on noin 15 kpl, ja ne pidetään Kannuksen toimipaikassa. Jaksot kestävät 3-5 päivää. Opiskelijalla on oltava työssäoppimispaikkanaan turkistila, jossa myös tutkintotilaisuudet järjestetään.
Tutkinto

Maatalousalan perustutkinto


Lisätiedot
Koulutukseen otetaan uusia opiskelijoita puolivuosittain syksyllä sekä alkuvuodesta. Perustutkintoon valmistavasta koulutuksesta ei peritä maksua. Osallistujilta peritään tutkintomaksu 58 ¿. Oppilaitoksella on myös majoittumismahdollisuus. Voit suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksena. Lisätietoja koulutuksesta: Tapio Hernesniemi, p. 044 725 0622 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi.

Organisaatio
Hinta 58 ¿
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.