Koulutuskalenteri

Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto, Tuotantoeläinten tilasiemennys (nauta)

Koulutuksen tavoite Tuotantoeläinten tilasiemennyksen (nauta) valmistava koulutus antaa tiedot ja taidon nautojen tilasiemennykseen. Koulutus valmistaa tutkinnon osan suorittamiseen tutkintotilaisuudessa (näyttötutkinto). Tutkinnon osan suorittaminen hyväksytysti tutkintotilaisuudessa antaa eläinsuojelulain edellyttämän kelpoisuuden nautojen keinosiementämiseen omalla tilalla tai tilalla, johon henkilö on palvelussuhteessa.
Koulutuksen kohderyhmä Lypsy- tai emolehmätilojen yrittäjät ja eläinten hoitotöitä tekevät tilatyöntekijät. Työkokemusta oltava nautojen hoidosta ja käsittelystä. Myös maatalousalan peruskoulutuspohja suotavaa.
Koulutuksen sisältö Valmistavan koulutuksen sisältö: - jalostustavoitteiden toteutus - kiimantarkkailu - siemennyskelpoisuuden määritys - tilan eläinten hedelmällisyyden määritys - siemenen hankinta, käsittely ja varastointi - siementäminen - välineiden puhdistus - tietojen tallennus - siemennysvälineiden huolto ja ylläpito
Koulutuksen toteutus Valmistava koulutus järjestetään yhteistyössä Faba Osk:n kanssa. Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opintoina sekä ohjattuina käytännön harjoitteluina opiskelijan omalla tilalla tai työpaikalla. Lähiopintoja 2 päivää/ryhmä. Lähipäivien ajankohta: Ryhmä1: 3.-4.10.2017 Itä-Suomessa Ryhmä2: 11.-12.10.2017 Etelä-Suomessa Ryhmä3: 1.-2.11.2017 aluetta ei vielä määritelty Lähiopetuksessa kouluttajina Faban eläinlääkärit ja tuotepäällikkö. Käytännön harjoittelu omalla tilalla tai työpaikalla tapahtuu seminologien ohjauksessa: 5 x 3 tunnin ohjauskäyntiä. Tutkinnossa tarvittavan ammattitaidon hankkiminen suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti. Suunnittelussa otetaan huomioon aikaisempi työkokemuksen, koulutuksien tai harrastusten avulla hankittu osaaminen. Esim. jos olet käynyt nautojen tilasiemennyskoulutuksen jossain muualla ja sinulla on tukinnossa tarvittava ammattitaito, sinut ohjataan suoraan tutkintotilaisuuteen. Tällöin tutkinnon suorituksen hinta on 400 euroa + tutkintomaksu 58 euroa.
Tutkinto

Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto


Lisätiedot
Tutkinnon osa suoritetaan tutkintotilaisuudessa. Tutkintotilaisuus järjetetään joko tutkinnon suorittajan omalla tilalla tai tilalla, johon hän on palvelussuhteessa. Tutkintotilaisuudessa osaaminen osoitetaan koko tilasiemennyksen prosessissa. Lisätietoja koulutuksesta ja tutkinnon osan suorittamisesta: Eija Mäki-Ullakko, Kpedu, p. 044 725 0637 eija.maki-ullakko@kpedu.fi Jaana Vuolteenaho, Faba Osk, p. 040 311 5606 jaana.vuolteenaho@faba.fi

Organisaatio
Koulutus alkaa 21.3.2017
Hinta 1250 ¿ (sis. koulutuksen ja tutkintotilaisuuden) + tutkintomaksu 58¿
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.