Koulutuskalenteri

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Koulutuksen tavoite Tutkinnon suoritettuasi voit osallistua eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Työ sisältää kasvun, kehityksen, oppimisen ja toiminnan tukemista, ohjaamista ja avustamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Tutkinnon suorittaneen toimintaympäristöinä ovat mm. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen, esiopetuksen ja peruskoulun sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ja vapaa-ajan toiminnot. Toisella asteella toimintaympäristöjä ovat mm. vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus, ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, ammatilliset tutkintokoulutukset sekä lukio. Tutkinnon suorittaneen toimintaympäristö voi olla myös muu opiskeluun, työhön, vapaa-aikaan tai kotiin liittyvä toimintaympäristö, esimerkiksi henkilökohtaista avustamista tarvitsevan avustettavan tarpeiden mukaan.
Koulutuksen sisältö Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto muodostuu neljästä pakollisesta osasta. Pakolliset tutkinnon osat ovat: 3.1 Ammatissa toimiminen 3.2 Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen 3.3 Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen 3.4 Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen
Koulutuksen toteutus Suoritustapa: - teoriaopinnot monimuoto-opetuksena - työssäoppiminen - tutkintotilaisuudet
Tutkinto

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto


Lisätiedot
Osallistujilta peritään lisäksi tutkintomaksu 58 ¿. Opintotukea on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteestä.

Organisaatio
Hinta 850 ¿
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.