Koulutuskalenteri

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Koulutuksen tavoite Lasten ja nuorten erityisohjaajan työalueina ovat lapsi- ja nuorisotyö erilaisissa toimintaympäristöissä, joita voivat olla mm. päivähoito, lapsi- ja perhetyö, nuorisotyö, koulu, aamu- ja iltapäivätoiminta, laitokset ja sairaalat, kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminta, erityisryhmien työpajat ja toimintakeskukset, kansalais- ja järjestötoiminta sekä alan yritykset.
Koulutuksen sisältö Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon osat ja tutkinnon muodostuminen: Tutkinnon suorittaminen edellyttää kolmen pakollisen ja vähintään kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. Toisen valinnaisen tutkinnon osan on oltava joko 3.4 tai 3.5. Pakolliset osat: 3.1. Ammatillinen toiminta lasten ja nuorten erityisohjauksessa 3.2. Yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen 3.3. Kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä Valinnaiset osat: 3.4. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen 3.5. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen 3.6. Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta 3.7. Yrittäjyys
Koulutuksen toteutus Suoritustapa: - teoriaopinnot monimuoto-opetuksena - työssäoppiminen - tutkintotilaisuudet
Tutkinto

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto


Lisätiedot
Osallistujilta peritään lisäksi tutkintomaksu 58 ¿. Opintotukea on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteestä.

Organisaatio
Hinta 850 ¿
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.