Koulutuskalenteri

Seksuaaliterapiakoulutus

Koulutuksen tavoite Koulutus antaa valmiudet tunnistaa, ottaa huomioon ja käsitellä terapeuttisesti yksilö- ja parivastaanotolla seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia: toiminnalliset ja haluun liittyvät ongelmat, seksuaaliset suuntautumiset ja mieltymykset, sukupuoli-identiteetti, seksuaalisuus parisuhteessa, seksuaalisuuteen liittyvät traumaattiset kokemukset (ei varsinainen traumaterapia).
Koulutuksen kohderyhmä Koulutus on suunnattu seksuaalineuvontakoulutuksen käyneille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.
Koulutuksen sisältö Koulutuksen aikana perehdytään seuraaviin teemoihin: - terapiatyön eettinen ja tieteellinen perusta - seksuaaliterapian eri viitekehykset - keskeiset yksilö- ja pariterapiasuuntaukset - toiminnallisten ongelmien hoitomenetelmät - sukupuolen, seksuaalisuuden ja kulttuurisen moninaisuuden huomioonottaminen terapiatyössä - seksuaalisen väkivallan kokemusten huomioonottaminen - työskentely addiktoituneen seksikäyttäytymisen ja lapsikohteisen seksuaalisuuden kanssa Koulututukseen sisältyy 16 tuntia seksuaaliterapiatyön ryhmätyönohjausta niille, joilla on koulutuksen aikana seksuaaliterapia-asiakkaita, sekä 16 tuntia opiskelijoiden omien valmiuksien ja kasvuhaasteiden tunnistamista ja työstämistä ryhmäprosessina. Seminaaripäivien lisäksi koulutukseen sisältyy seminaarien välijaksoilla 10 kolmen tunnin vertaisryhmätapaamista.
Koulutuksen toteutus Koulutus sisältää 13 kaksipäiväistä seminaaria Kälviällä ja yhden kolmipäiväisen seminaarin Helsingissä, välijakson pienryhmätyöskentelyä, välijakson yksilötehtäviä, tutustumista alan tutkimuksiin ja kirjallisuuteen ja kirjallisen seksuaaliterapiaan liittyvän opinnäytetyön tekemisen. Koulutukseen sisältyy mahdollisuus seksuaaliterapiatyön harjoitteluun suorassa työnohjauksessa ja seksuaaliterapiatyön ryhmätyönohjausta. Työnohjauksen kokonaismäärä on 16 tuntia.

Lisätiedot
Vastuukouluttajana toimii Jussi Nissinen perhe- ja verkostoterapeutti VET, yksilöpsykoterapeutti ET. Koulutus toteutuu Keski-Pohjanmaan Kansanopistolla Kälviällä, jossa on mahdollista yöpyä kurssihotellissa. Keväällä 2016 yksi seminaari toteutuu Helsingissä Koulutuksen jälkeen on mahdollista anoa Specialist in Sexological Counselling (NACS), suomeksi erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) auktorisointia Suomen seksologisen seuran edellyttämin perustein. Auktorisoinnin perus- edellytyksenä on 30 op seksuaalineuvonta- ja 30 op seksuaaliterapiaopinnot sekä minimissään 3 vuotta kestänyt sosiaali- tai terveysalan tai jonkin muun soveltuvan alan tutkinto. Tutkinnon tulee olla tasoltaan vähintään korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto esim. sairaanhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, sosiaaliohjaaja tai sosiaalikasvattaja. Lisäksi auktorisointi edellyttää mm. riittävän määrän seksuaaliterapian työkokemusta ja siihen liittyvää työnojausta, ks. www.seksologinenseura. Lisätietoja: Koulutuksen sisällön ja pääsyvaatimusten osalta ja auktorisointikysymyksiin liittyen: Jussi Nissinen, jussi.nissinen@welho.com, 050 3270 769 Käytännön järjestelyjen osalta: Keski-Pohjanmaan kansanopisto puh. 040 8085 035/aikuiskoulutussihteeri info.kansanopisto@kpedu.fi Koulutus käynnistyi syksyllä 2015. Ei hakua tällä hetkellä.

Organisaatio
Koulutus alkaa 17.9.2015
Koulutus päättyy 31.3.2017
Hinta 2400 ¿
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.