Koulutuskalenteri

Logistiikan perustutkinto

Koulutuksen tavoite Opiskelun aikana opit erilaisten ajoneuvojen ajotekniikkaan ja huoltoon liittyviä asioita sekä opit varmistamaan ajoneuvon liikennekelpoisuuden. Opit myös oikeaoppista, säädösten mukaista kuormankäsittelyä eri menetelmillä sekä tieliikennelakia ja asetuksia.
Koulutuksen kohderyhmä Nuorten ammatillinen peruskoulutus on suunnattu pääasiassa alle 25-vuotiaille. Koulutus on mukana yhteishaussa. Autonkuljettajan opinnot ja tuleva työ edellyttävät vastuullista asennetta ja yhteistyöhalua, oma-aloitteisuutta, ongelmien ratkaisukykyä, asiakaspalvelutaitoja, hyvää perusterveyttä sekä suunnittelu- ja järjestelykykyä. Kuljetusalan koulutuksessa edellytetään opiskelijalta työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Opiskelijalla ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden (SORA). Tutkinnossa on terveydentilaa koskevia vaatimuksia opiskelijaksi hakeville. https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/
Koulutuksen sisältö Logistiikan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Kuljetuspalvelujen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, 90 osp: - Kuljetusalan perustason ammattipätevyys - Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta - Kuorma-autokuljetukset (autonkuljettaja) tai - Yhdistelmäajoneuvokuljetukset (yhdistelmäajoneuvonkuljettaja) Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp: - Työkoneiden käyttö ja huolto - Massatavarakuljetukset - Ympäristöhuollonkuljetukset - Yritystoiminnan suunnittelu - Rengastyöt - Työopaikkaohjaajaksi valmentautuminen - Yrityksessä toimiminen Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp: - Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen - Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen - Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen - Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp.
Koulutuksen toteutus Autonkuljettajaksi opiskellaan Kokkolassa Ammattikampuksella. Kuljetusalan koulutuksen aikana suoritat henkilö- ja kuorma-auton ajokortin (BC-kortti) sekä lisäksi vaarallisten aineiden ADR-ajoluvan. Osa opiskelijoista koulutetaan yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi. Valinta kyseiseen koulutukseen tapahtuu toisen vuoden keväällä (BECE-ajokortti). Direktiivin mukainen ammattipätevyyskoulutus sisältyy koulutukseen (280 h). (Ilman ammattipätevyyskoulutusta ei voi toimia ammattiliikenteessä.)
Tutkinto

Logistiikan perustutkinto


Lisätiedot
Autonkuljettajan tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden. Alan jatko-opintomahdollisuuksia ovat: - yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto - liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto - liikenneopettajan erikoisammattitutkinto - insinööri (AMK), logistiikan koulutusohjelma, auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma. Lisätietoja koulutuksesta: opinto-ohjaaja Jouni Mantila, p. 044 725 0175 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Organisaatio
Koulutus alkaa 14.8.2017
Koulutus päättyy 29.5.2020
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.