Koulutuskalenteri

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Koulutuksen tavoite Tutkinnon suoritettuasi sinulla on tarvittava perusosaaminen sähkö- ja automaatioalan asennus-, huolto-, ohjaus- ja kunnossapitotehtäviin. Sähkö- ja automaatioalan peruskoulutuksesta saat hyvät valmiudet itsesi ja ammattitaitosi edelleen kehittämiseen sekä tietoyhteiskunnassa toimimiseen. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. sähköasentajana ja automaatioasentajana - rakennusten sähköasennuksia tekevässä urakointiliikkeessä - sähkön tuotanto-, jakelu- ja siirtoyhtiöissä - teollisuuslaitoksessa asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä - sähkötarvikeliikkeessä asiakaspalvelussa - itsenäisenä yrittäjänä (vasta 3 vuoden työkokemuksen jälkeen).
Koulutuksen kohderyhmä Nuorten ammatillinen peruskoulutus on suunnattu pääasiassa alle 25-vuotiaille. Koulutus on mukana yhteishaussa. Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja huolellisuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Alan tekniikan nopea kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä.
Koulutuksen sisältö Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135osp), ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (35 osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Pakolliset tutkinnon osat, 105 osp: - Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen - Sähkö- ja automaatioasennukset - Sähkö- ja energiatekniikka - (Kappaletavara-automaatio) - Prosessiautomaatio Valinnaiset tutkinnon osat, 30 osp. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp: - Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen - Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen - Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen - Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp.
Koulutuksen toteutus Sähköasentajaksi tai automaatioasentajaksi opiskellaan Kokkolassa Ammattikampuksella. Ensimmäisenä vuonna opiskelet osaamisalan mukaiset, kaikille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat sekä puolet ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot). Opiskelijat jaetaan osaamisalan mukaisiin ryhmiin (sähköasentaja, automaatioasentaja) ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Toisena ja kolmantena vuonna syvennät ammatillista osaamistasi sekä osallistut vähintään puolen vuoden työssäoppimisjaksolle alan yrityksissä. Alan ammattilaiselle on välttämätöntä sähköturvallisuusmääräysten mukaisten työtapojen sisäistäminen sekä sähkö-, automaatio- ja tietotekniikan perusosaaminen. Myös käytettävien materiaalien ja komponenttien sekä työkalujen tuntemusta ja käsittelytaitoa tarvitaan kaikissa sähkö- ja automaatiotehtävissä.
Tutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto


Lisätiedot
Sähköasentajan tai automaatioasentajan tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Alan tyypillisimpiä jatko-opintoja ovat: - sähköasentajan, automaatioasentajan tai sähkölaitosasentajan ammattitutkinto - sähköyliasentajan, automaatioyliasentajan tai sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto - insinööri (AMK), sähkötekniikan koulutusohjelma - insinööri (AMK), automaatiotekniikan koulutusohjelma Lisätietoja koulutuksesta: opinto-ohjaaja Jouni Mantila, p. 044 725 0175 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Organisaatio
Koulutus alkaa 14.8.2017
Koulutus päättyy 29.5.2020
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.