Koulutuskalenteri

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Koulutuksen tavoite Tutkinnon suoritettuasi voit toimia ICT-asentajana muun muassa tietokoneiden asentajana ja ylläpitäjänä, tieto- ja tietoliikenneverkkojen rakentajana ja ylläpitäjänä, hälytysjärjestelmien asentajana, sulautettujen järjestelmien ohjelmoijana (itsenäisesti toimivat laitteet), viihde-elektroniikkamyymälän asiantuntijana, tietokoneiden huoltajana tai itsenäisenä yrittäjänä.
Koulutuksen kohderyhmä Nuorten ammatillinen peruskoulutus on suunnattu pääasiassa alle 25-vuotiaille. Koulutus on mukana yhteishaussa. ICT-asentajan ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, kielitaitoa, vastuullisuutta, huolellisuutta, sähköturvallisuusmääräysten noudattamista sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Myös virheetön värinäkö ja hyvä näkökyky yleisesti ovat edellytyksenä useimmissa alan työtehtävissä. Alan ammattilaisen on ymmärrettävä myös tietojenkäsittelyyn liittyvät salassapitomääräykset ja hallittava tietotekniikan perusteet.
Koulutuksen sisältö Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (35 osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Pakolliset tutkinnon osat, 75 osp: - Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät - Tietokone- ja tietoliikenneaseunnukset Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp: - Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen - Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen - Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen - Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp.
Koulutuksen toteutus ICT-asentajaksi opiskellaan Kokkolassa Ammattikampuksella.

Lisätiedot
Tieto- ja tietoliikennetekniikan tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden. Alan tyypillisimpiä jatko-opintoja ovat: - tietokoneasentajan ja tietoliikenneasentajan ammattitutkinnot - tietokoneyliasentajan ja tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinnot - insinööri (AMK), tietotekniikan koulutusohjelma. Lisätietoja koulutuksesta: opinto-ohjaaja Jouni Mantila, p. 044 725 0175 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Organisaatio
Koulutus alkaa 14.8.2017
Koulutus päättyy 29.5.2020
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.