Koulutuskalenteri

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Koulutuksen tavoite Koulutus antaa sinulle sekä hyvän teoreettisen että käytännönläheisen osaamisen kasvatuksen, hoidon ja huolenpidon sekä kuntoutumisen tukemisen työtehtäviin yhteistyössä työelämän kanssa. Lähihoitajakoulutuksesta saat ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät ovat nyt ja tulevaisuudessa erinomaiset. Lähihoitajan tutkinnon suoritettuasi voit osaamisalastasi riippuen toimia muun muassa seuraavissa työympäristöissä: - sairaankuljetuksessa ja päivystyspoliklinikalla (ensihoidon oa) - kuntoutusosastoilla ja -laitoksissa (kuntoutuksen oa) - päiväkodeissa, perusopetuksessa avustajana ja lastenosastoilla (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen oa) - asumisyksiköissä, toimintakeskuksissa ja sairaalaosastoilla (mielenterveys- ja päihdetyön oa) - vuodeosastoilla, kotihoidossa, sairaalaosastoilla (sairaanhoidon ja huolenpidon oa) - asumisyksiköissä, toimintakeskuksissa ja henkilökohtaisena avustajana (vammaistyön oa) - kotihoidossa, palvelutaloissa ja vuodeosastoilla (vanhustyön oa).
Koulutuksen kohderyhmä Nuorten ammatillinen peruskoulutus on suunnattu pääasiassa alle 25-vuotiaille. Koulutus on mukana yhteishaussa. Koulutuksen ja ammatin keskeisessä asemassa ovat opiskelija sekä asiakas tai potilas, avun ja tuen tarpeessa oleva henkilö. Halu auttaa, hyvät vuorovaikutustaidot ja ammatin tekniset ja teoreettiset taidot ovat osa lähihoitajan ammattiosaamista. Ammatin lähtökohta on ihmisen kunnioittaminen kaikissa elämäntilanteissa. Tutkinnossa on terveydentilaa koskevia vaatimuksia opiskelijaksi hakeville. https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/
Koulutuksen sisältö Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkintokoulutus koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Pakolliset tutkinnon osat 70 osp: - Kasvun tukeminen ja ohjaus - Hoito ja huolenpito - Kuntoutumisen tukeminen Koulutuksessa on seitsemän osaamisalaa (oa) (50 osp), joista yksi tulee valita koulutuksen aikana: - Ensihoidon oa - Kuntoutuksen oa - Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen oa - Mielenterveys- ja päihdetyön oa - Sairaanhoidon ja huolenpidon oa - Vammaistyön oa - Vanhustyön oa Alkavat osaamisalat päätetään aloitusta edeltävänä keväänä. Valinnaiset tutkinnon osat, 15 osp. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp: - Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen - Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen - Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen - Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp. Lukio-opinnoista suoritetuksi tunnustetaan yhteensä väh. 52 osp: -valinnaiset tutkinnon osat, 15 osp -yhteiset tutkinnon osat, 32 osp -vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp.
Koulutuksen toteutus Lähihoitajaksi opiskellaan Kokkolassa Hyvinvointikampuksella. Jos sinulla on aiempi toisen asteen tutkinto (lukio tai ammatillinen perustutkinto), huomioidaan se opinnoissa siten, että tutkinnon suorittamisaika lyhenee noin kahteen vuoteen. Tarjoamme myös mahdollisuuden opiskella sosiaali-ja terveysalan perustutkinnon opintoja kaksikielisesti. Alueemme työpaikoissa arvostetaan ja koetaan tarpeelliseksi molempien kotimaisten kielten hallinta. Kaksikielinen ryhmä on tarkoitettu hakijoille, jotka haluavat kehittyä suomen tai ruotsin kielen käytössä. Opiskelijan ei tarvitse olla valmiiksi äidinkieleltään kaksikielinen. Noin puolet opetuksesta toteutetaan kaksikielisessä ryhmässä ruotsin kielellä. Kielitaito ja rohkeus käyttää toista kotimaista kieltä karttuu opintojen aikana. Kirjalliset tehtävät voi tehdä omalla äidinkielellään. Lue lisää täältä http://bit.ly/lahihoitajaruotsiksi Voit valita myös ammattilukion, jolloin suoritat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon ja lukion oppimäärän. Jos sinulla on aikaisempi toisen asteen tutkinto, (lukio tai ammatillinen pt) huomioidaan se lähihoitajaopinnoissa siten, että tutkinnon suorittamisaika lyhenee noin kahteen vuoteen. Ensihoitopalveluun kuuluvien sairaankuljetuksen ja ambulanssin kuljettamisen opintojen ja valmistavan koulutuksen pääsyedellytys on B-luokan ajokortin suorittaminen ennen ensihoidon opintojen alkamista.
Tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto


Lisätiedot
Lähihoitajan tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Tyypillisiä alan jatko-opintoja ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi), sosiaali- ja terveysalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot (esim. päihdetyön ammattitukinto, vanhustyön erikoisammattitutkinto jne.). Lisätietoja koulutuksesta: opinto-ohjaaja Katriina Sipilä, p. 044 725 0512 opinto-ohjaaja Sari Haglund, p. 040 808 5153 Hakeutuminen osaamisalalle, kun perusopinnot on suoritettu toisessa oppilaitoksessa: wilma.kpedu.fi > sähköinen ilmoittautuminen > siirtohakemus tutkintoon tai osaamisalaan. Syksyllä 2017 alkaviin osaamisaloihin haku 20.1.2017 mennessä. Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Organisaatio
Koulutus alkaa 14.8.2017
Koulutus päättyy 29.5.2020
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.