Koulutuskalenteri

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Koulutuksen tavoite Saavutat perusvalmiudet teollisuuden erilaisiin valmistus-, käyttö- ja kunnossapitotehtäviin.Tutkinnon yhteisten ammatillisten opintojen tavoitteena on tekninen perusosaaminen, kone- ja laitetuntemus ja valmistustekniset perustaidot. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. koneistajana, CNC-koneistajana, koneenasentajana ja huoltomiehenä huoltoyrityksissä, metallituotteita ja -rakenteita valmistavissa konepajoissa tai tuoteverstaissa, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, rakennus-, muovi- ja prosessiteollisuudessa sekä kone- ja moottorikorjaamoissa.
Koulutuksen kohderyhmä Nuorten ammatillinen peruskoulutus on suunnattu pääasiassa alle 25-vuotiaille. Koulutus on mukana yhteishaussa. Kädentaidot, geometrinen hahmottaminen ja matematiikan taidot ovat koneistajan tai levyseppähitsaajan työssä erittäin tärkeitä ominaisuuksia. Ammatti vaatii tekijältään oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, hahmottamiskykyä, taloudellista ajattelukykyä, kustannustietoisuutta sekä yhteistyökykyä. Alan tekniikan kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä ja laatuajattelua.
Koulutuksen sisältö Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkintokoulutus koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (35 osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Opintojen suuntautumisvaihtoehdot ovat koneistaja, koneenasentaja ja levyseppähitsaaja. Koneistaja osaa tehdä työpiirustusten mukaan poraus-, sorvaus-, jyrsintä- ja hiontatöitä sekä manuaalisilla että numeerisesti ohjatuilla työstökoneilla. Käsi- ja tietokoneohjattujen koneiden käytön osaaminen ja työturvallisuus ovat keskeisiä osaamisalueita. Koneenasentajalla on asennus- ja kokoonpanotaitojen lisäksi valmistusteknistä perusosaamista koneistuksesta sekä levy- ja hitsaustöistä. Levyseppähitsaaja osaa tehdä levytöitä, hitsata ja tehdä erilaisia metallirakennetöitä.
Koulutuksen toteutus Koneistajaksi tai levyseppähitsaajaksi opiskellaan Kokkolassa Ammattikampuksella. Koulutuksen aikana opit käyttämään tuotevalmistuksessa tarvittavia koneita sekä kokoamaan ja asentamaan niitä. Opit myös työelämän pelisäännöt työyhteisössä ja asiakaspalvelussa sekä saat perustiedot automaatiotekniikasta ja kunnossapidosta sekä opit tiedonhallintaa. Opintojen aikana kehittyvät oikea asenne työntekoon, taloudellinen ajattelukyky, kustannustietoisuus, yrittäjyys sekä vastuuntuntoisuus. Opit huolehtimaan työpaikkasi siisteydestä ja järjestyksestä, työturvallisuudesta, jätteiden käsittelystä ja ympäristön suojelusta.
Tutkinto

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto


Lisätiedot
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Työelämässä alan osaamista voi kehittää ammatti- ja erikoisammattitutkinnoin. Alan mahdollisia jatko-opintoja ovat esimerkiksi: - koneistajan ammattitutkinto - koneistajamestarin erikoisammattitutkinto - levyalan ammattitutkinto - levymestarin ammattitutkinto - insinööri (AMK), kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Lisätietoja koulutuksesta: opinto-ohjaaja Jouni Mantila, p. 044 725 0175 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Organisaatio
Koulutus alkaa 14.8.2017
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.