Koulutuskalenteri

Laboratorioalan perustutkinto

Koulutuksen tavoite Laborantin tehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotteiden kehittämiseen, tutkimukseen sekä teollisuuden analyyseihin. Laboratoriotyössä opit tekemään kemiallisia, fysikaalisia, biokemiallisia ja mikrobiologisia analyysejä erilaisista näytteistä. Osaat valita oikeat kemikaalit, välineet ja laitteet sekä osaa käyttää niitä ja pitää ne toimintakunnossa.
Koulutuksen kohderyhmä Nuorten ammatillinen peruskoulutus on suunnattu pääasiassa alle 25-vuotiaille. Koulutus on mukana yhteishaussa. Laboranttina työskentelet yksin ja tiimin jäsenenä, jolloin keskeistä on niin yhteistyötaidot, vastuunottaminen omasta työstä kuin huolellisuus, tarkkuus ja joustavuus. Kielitaidosta on hyötyä laboratorioalan kansainvälisissä toimintaympäristöissä sekä vieraskielisten ohjeiden mukaan työskenneltäessä. Sinulta edellytetään työ- ja ympäristöturvallista ohjeiden mukaan tapahtuvaa työskentelyä.
Koulutuksen sisältö Laboratorioalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkintokoulutus koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (35 osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Pakolliset tutkinnon osat, 115 osp: - Laboratorion mittaustyöt - Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka - Bioanalytiikka - Mittaukset ja laiteanalytiikka Valinnaiset tutkinnon osat, 20 osp: - Biotekniset sovellukset - (Elintarvikeanalytiikka) - Laiteanalyysien sovellukset - Teollisuuden prosessit - Ympäristöanalytiikka - Yritystoiminnan suunnittelu - Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen - Yrityksessä toimiminen - Laboratorioanalytiikka Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp: - Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen - Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen - Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen - Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 osp).
Koulutuksen toteutus Laborantiksi opiskellaan Kokkolassa Ammattikampuksella.

Lisätiedot
Laborantin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden. Alan jatko-opintomahdollisuuksia ovat: - laboratorioalan ammattitutkinto - insinööri (AMK), kemiantekniikan koulutusohjelma - kemisti, biokemisti (yliopisto) Lisätietoja koulutuksesta: opinto-ohjaaja Marjo Saarinen, p. 044 725 0183 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Organisaatio
Koulutus alkaa 14.8.2017
Koulutus päättyy 29.5.2020
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.